Samen ontdekken

Bijbelkringen


Samen met andere gemeenteleden het geloof delen, je Bijbelkennis vergroten, samen bidden en zingen, en elkaar beter leren kennen. Dat zijn belangrijke doelen van de bijbelkringen in onze gemeente. Inmiddels is het kringwerk uitgegroeid tot negen kringen die tweewekelijks op dinsdag- of woensdagavond bijeenkomen onder leiding van een kringleider.

We richten ons op de gehele gemeente. In de praktijk zullen dat meestal leden zijn, maar er is ook aandacht voor groepen als nieuwe lidmaten of nieuwkomers. Het kringwerk neemt een positie in tussen de samenkomsten van de gemeente en de huisgodsdienst in de kring van het gezin en de persoonlijke contacten. Het is een uitstekende plek om elkaar als leden van dezelfde gemeente te ontmoeten, nieuwe leden te verwelkomen, te bemoedigen, op te vangen, persoonlijke contacten tot stand te brengen, van elkaar te leren en ervaringen uit te wisselen.


''Samen geloven, Bijbelkennis verdiepen, bidden en Gods Woord toepassen.''

Tijdens kringavonden is er ruimte voor open gesprekken over het persoonlijk geloof, maar ook over het in de praktijk brengen ervan. Doordat kringleden intensief met elkaar de Bijbel bestuderen leren ze, onder de zegen van de Heilige Geest, Gods Woord toe te passen als richtlijn voor het dagelijks leven. De bijbelkringen blijken ook een goede opstap te zijn voor wie de gemeente beter wil leren kennen. Zo organiseren de meeste kringen met elkaar activiteiten zoals een gezamenlijke maaltijd. Ook is er op de kring veel praktische onderlinge zorg als de kringleden dit door omstandigheden plotseling nodig hebben. Een voorbeeld hiervan is een pan eten koken en even oppassen. Hier zijn in de afgelopen jaren al veel gemeenteleden mee geholpen.


Ben je geïnteresseerd geraakt en wil je kennismaken met of deelnemen aan één van de kringen? Neem dan contact op met de kringouderling Marius Verhoef. U/jij bent van harte welkom!

(Engelstalige) Bijbelkring om 16:00

Ontdek onze woensdagmiddagbijbelkring, die om 16.00 uur begint en wordt afgesloten met een gezamenlijke maaltijd. We nodigen nieuwe deelnemers van harte uit om zich bij ons aan te sluiten. Tijdens de donkere maanden ontmoeten we elkaar bij Fam. Suijker en na Biddag bij Ineke Heijkamp.

Dankzij de kleinschaligheid van onze bijeenkomsten, verwelkomen we graag jonge gelovigen en Engelstaligen. We volgen dezelfde studie als de andere bijbelstudiegroepen en zijn een integraal onderdeel van onze gemeente.

We kijken ernaar uit om jou te verwelkomen in onze woensdagmiddaggroep!

Voor meer informatie of aanmelden, neem contact op met Jeannette Suijker: jeannettesuijkerstark@gmail.com