Collecte

We waarderen het als u een financiële bijdrage wilt geven t.b.v. een van onderstaande doelen. U vindt daar direct het rekeningnummer bij en het ANBI nummer. U kunt ook collectebonnen aanschaffen zodat u tijdens de kerkdienst bonnen kunt gebruiken in de collectezakken en zendingsbussen.

Wilt u meer informatie over de collectes in onze gemeente? Neemt u dan contact op met de penningmeester via dit formulier.

Categorie Rekeningnummer t.n.v. ANBI
Kerkvoogdij NL86RABO0373728255 CvK Prot Gem Rotterdam-Zuid wijkgem Maranathakerk o.v.v. Kerkvoogdij RSIN 002536146
Diaconie NL95INGB0002154038 Diaconie Maranathakerk RSIN 002537278
Zending NL77INGB0002691257 penningmeester GZB Maranathakerk Rotterdam RSIN 002537278
Kerktelefoon NL86RABO0373728255 Kerkvoogdij Maranathakerk o.v.v. kerktelefoon RSIN 002536146
Website en online meeluisteren/kijken NL86RABO0373728255 Kerkvoogdij Maranathakerk o.v.v. Website&streaming RSIN 002536146

Collectebonnen

We bieden drie waarden collectebonnen aan:

  • 20 bonnen van € 0,50 kosten € 10,-
  • 20 bonnen van € 0,60 kosten € 12,-
  • 20 bonnen van € 1,00 kosten € 20,-

Bestellen is eenvoudig: maak het juiste bedrag over naar rekeningnummer NL86RABO0373728255 t.n.v. “CvK Prot Gem Rotterdam-Zuid wijkgem Maranathakerk”, te Rotterdam. – ANBI : RSIN 002536146

Collectebonnen en giften zijn fiscaal aftrekbaar.

Afhalen kan bij de consistorie tot twee weken na betaling.