Financieel steunen

We waarderen het enorm als je een financiële bijdrage wilt geven t.b.v. een van onderstaande doelen! Het rekeningnummer en het ANBI nummer vind je daar ook.

Wil je collectebonnen aanschaffen zodat je tijdens de kerkdienst bonnen kunt gebruiken in de collectezakken en zendingsbussen? Scroll naar beneden voor meer informatie.

Wil je meer informatie over de collectes of financiën in onze gemeente? Neem dan contact op met de penningmeester. *Giften en collectebonnen zijn fiscaal aftrekbaar.

Collectebonnen

Collectebonnen tijdens de dienst


20 bonnen:
€10


20 bonnen:
€12 


20 bonnen:
€20

Wil je tijdens de wekelijkse collecte d.m.v. collectebonnen je gave geven? Bestellen is eenvoudig: maak het juiste bedrag over naar rekeningnummer NL86RABO0373728255 t.n.v. “CvK Prot Gem Rotterdam-Zuid wijkgem Maranathakerk”, te Rotterdam. ANBI: RSIN 002536146. Het afhalen van de collectebonnen kan bij de consistorie tot twee weken na betaling.

*Collectebonnen en giften zijn fiscaal aftrekbaar.

Collecte

Categorie
Rekeningnummer
T.n.v.
ANBI

Kerkvoogdij

NL86RABO0373728255

CvK Prot Gem Rotterdam-Zuid wijkgem Maranathakerk o.v.v. Kerkvoogdij

RSIN 002536146

Diaconie

NL95INGB0002154038

Diaconie Maranathakerk

RSIN 002537278

Zending

NL77INGB0002691257

Penningmeester GZB Maranathakerk Rotterdam

RSIN 002537278

Kerktelefoon

NL86RABO0373728255

Kerkvoogdij Maranathakerk o.v.v. kerktelefoon

RSIN 002536146

Website en online meeluisteren/kijken

NL86RABO0373728255

Kerkvoogdij Maranathakerk o.v.v. Website & Streaming

RSIN 002536146