Activiteiten

Kringen

By 26 maart 2021september 9th, 2021No Comments

Bij de start van de Bijbelkringen werden de uitgangspunten als volgt verwoord: ‘het vergroten van persoonlijke bijbelkennis, het onderhouden van de christelijke gemeenschap en leven met open vensters naar de wereld om ons heen’. Inmiddels is het kringwerk uitgegroeid tot nu zes kringen die tweewekelijks bijeenkomen onder leiding van een kringleider.

We richten ons op de gehele gemeente. In de praktijk zullen dat meestal belijdende leden zijn, maar er is ook aandacht voor groepen als nieuwe lidmaten of nieuwkomers. Het kringwerk neemt een positie in tussen de samenkomsten van de gemeente en de huisgodsdienst in de kring van het gezin en de persoonlijke contacten. Het is een uitstekende plek om elkaar als leden van dezelfde gemeente te ontmoeten, nieuwe leden te verwelkomen, te bemoedigen, op te vangen, persoonlijke contacten tot stand te brengen, van elkaar te leren en ervaringen uit te wisselen.

Tijdens kringavonden is er ruimte voor open gesprekken over het persoonlijk geloof, maar ook over het in de praktijk brengen ervan. Doordat kringleden intensief met elkaar de Bijbel bestuderen leren ze, onder de zegen van de Heilige Geest, Gods Woord toe te passen als richtlijn voor het dagelijks leven. De bijbelkringen blijken ook een goede opstap te zijn voor wie de gemeente beter wil leren kennen. Tevens organiseren de meeste kringen met elkaar activiteiten zoals een gezamenlijke maaltijd.

Bent u geïnteresseerd geraakt en wilt u kennismaken met of deelnemen aan één van de kringen? Neem dan contact op met de kringcoördinator. U/jij bent van harte welkom!