Kerkenraad

De kerkenraad bestaat uit de scriba, ouderlingen, diakenen en kerkrentmeesters (kerkvoogdij).

Scriba

De scriba is de contactpersoon in de gemeente waar jij terecht kan met al jouw vragen. Wil je in contact komen met de kerkenraad of heb je andere vragen over de diensten, activiteiten in de gemeente of wil je lid worden? Neem dan contact op met de scriba!

Diaconie

Binnen de Maranathakerk zijn vier diakenen verantwoordelijk voor een of meer taken. Denk hierbij aan:

  1. Het inzamelen van de gaven van de gemeente voor het diaconale werk (zowel plaatselijk, landelijk als wereldwijd).
  2. Het diaconale bezoek van hen die kampen met financiële, sociale of lichamelijke nood.
  3. Het dienst doen aan de Tafel des HEEREN.
  4. Het ondersteunen van het jeugd- en evangelisatiewerk daar waar nodig.
  5. Het onderhouden van nauwe contacten met de diverse werkgroepen, zoals de Hervormde Vrouwendienst (HVD), Psycho-pastorale hulpverlening (PPH), de werkgroep Roemenie en de commissie werelddiaconaat.
  6. Het bezoeken van 80-plussers;

De volgende broeders maken op dit moment deel uit van de wijkdiaconie:

H. Karels Voorzitter
Marco Kleibeuker Secretaris
Rick op den Brouw
Clement Oose

Kerkvoogdij

Naast ouderlingen en diakenen zijn er ook ouderling-kerkrentmeesters. Zij zijn met name belast met de financiën en de zorg voor de (kerk)gebouw(en) van de kerkelijke gemeente.

Samenstelling

E.J. Quik Voorzitter
A.D. Mes
A.C. Teeuw
J.G. Vriesema  Penningmeester (kerkrentmeester-niet-ouderling)

Ouderlingen

Een ouderling is een ambtsdrager en maakt deel uit van de kerkenraad. Alle ambtsdragers met elkaar zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de gang van zaken in de gemeente. De specifieke taken van een ouderling zijn onder andere:

  • de zorg voor het bijeenbrengen en -houden van de gemeente;
  • de medeverantwoordelijkheid voor de organisatie van de zondagse erediensten waarin de Bijbel en de sacramenten centraal staan;
  • het pastoraat in de gemeente door middel van onder andere huisbezoeken;
  • het organiseren van en toezicht houden op het onderwijs aan bijvoorbeeld de kinderen en jongeren in de gemeente.

Kortom, de ouderlingen dragen er zorg voor dat alles in de gemeente in goede orde verloopt.

Naam Postcodegebied of taak
M. Leune 3073 - 3077 - 3082 - 3083 - 3085 - 3086 - 3087 - 3088 - 3089 '
J. Boot 3074 - 3076 tevens kringouderling en voorzitter kerkenraad
A.C. Boonstoppel Krimpen a/d IJssel - Capelle a/d IJssel - Hendrik Ido Ambacht - 3072 - 3079 NA t/m ZZ
F. Troost Scriba
M. Isendoorn Barendrecht - Ridderkerk - Vlaardingen - Rhoon - Poortugaal - Hoogvliet - Pernis - Spijkenisse - Heinenoord
H.P. Dekker Jeugdpastoraat 23-
N. van Gelder 3011 t/m 3069 - 3070 - 3071 - 3075 - 3078 - 3079 AA t/m DZ - 3080 - 3081 - 3084
G. van Rhee Ouderling Licht op Zuid
E. J. Quik Voorzitter kerkvoogdij
J. G. Vriesema Penningmeester
A. D. Mes Kerkrentmeester
A. C. Teeuw Kerkrentmeester