Stichting Casa Ruchama

Na een aantal jaren hulp aan Roemenië te hebben geboden door het leveren van goederen en voedsel, is in september 2011 de stichting Casa Ruchama (= huis van ontferming) opgericht. Deze stichting heeft tot doel diaconale hulp te bieden aan minder bedeelde naasten in met name Roemenië. In de achterliggende tijd is een stuk grond in Arad gekocht, waar vervolgens drie woningen zijn gebouwd. Deze woningen worden bewoonbaar gemaakt en zullen in de toekomst onderdak bieden aan weeskinderen.

De focus ligt bij weesjongeren van 18+, maar andere daklozen of kansarme jongeren kunnen ook tot de doelgroep behoren.

Het doel van Casa Ruchama is binnen 5 jaar tenminste 5 jongeren onderdak bieden op hun weg naar zelfstandigheid. Dit gebeurt in samenwerking met onze Roemeense vereniging Asociație Casa Ruchama Romania. Een goede samenwerking met de lokale Hongaars Hervormde gemeenten is ook van groot belang. De jongvolwassenen zullen moeten integreren in deze gemeenschap. Het is de bedoeling dat de zij na het weeshuis en na hun scholing werk hebben of actief werk zoeken.

Vanuit Casa Ruchama zal daarnaast op diverse manieren hulp worden geboden aan o.a. arme gezinnen, gehandicapten en Roma families. Deze hulp zal variëren van voedsel/levensmiddelen, zaaigoed (voor groenten) tot materialen voor zieken en gehandicapten (bijv. incontinentiemateriaal). Deze hulp wordt ter plekke uitgedeeld aan de mensen die de hulp nodig hebben door leden van de Stichting Casa Ruchama en medewerkers van Casa Ruchama Romania.

Wordt ook vriend van Casa Ruchama! Voor een klein bedrag per maand sponsort u dit goede doel. We zijn erg gebaat bij een structurele inkomstenstroom.

Voor meer informatie verwijzen wij u door naar www.casa-ruchama.nl