29 augustus 2021

1 petrus 1:17-25

Bijbeltekst: 1 petrus 1:17-25
Dienstsoort:

Samenvatting

Na de zomervakantie is het goed als we allemaal weer naar school of ons werk gaan. Het kerkelijk seizoen start binnenkort ook weer. In deze tijd, met corona, is het wel wat lastiger om de draad weer op te pakken. Als we nu in de kerk zitten, hebben we wel een goede reden gehad om naar de kerk te gaan. Je hebt dan op zijn minst iets met het Christendom. Als je christelijk bent opgevoed, ben je met veel kerkelijke dingen vertrouwd. Als je later bij de kerk betrokken bent geraakt, kan dat toch wel wat anders zijn. Maar als we om ons heenkijken in deze wereld zijn er zoveel verschillende ideologieën, religies en visies. Hoe weet je nu wat waar is, wat echt van God is? Je kunt hier over twijfelen. Het is heel bijzonder dat je nu een kerkdienst bijwoont; dat heeft de Geest van God gedaan (zie 1 Petrus 1: 2). In jouw leven heeft God de regie. In Jozua 24 geeft hij aan wat er allemaal met het volk Israel is gebeurd; hierin laat Jozua telkens zien dat God dit alles geleid heeft. Dingen gebeuren niet toevallig. Waarom ben ik in contact gekomen met het Christelijk geloof en waarom hoor ik bij een kerk? Het is goed om daarover, voor het aangezicht van God, na te denken.

In de brief van Petrus worden de mensen aangesproken als gelovigen in Jezus Christus. Als dat zo is mag je God aanspreken als Vader. De Heere Jezus heeft ons daarom ook het gebed van het “Onze Vader” geleerd. Het is dus niet individueel gericht: God is niet alleen mijn Vader, maar (ook) onze Vader. Helaas kan het zo zijn dat het beeld van een vader niet voor iedereen goed aanspreekt. Dit kan het geval zijn als je geen positieve relatie met je vader hebt (gehad). Je weet echter wel wie een goede vader zou kunnen zijn. Dit beeld kan je daarom wel helpen om in God te geloven. Kinderen vinden hun vader altijd de sterkste en je voelt dat je van hem houdt. Als je ouder bent, kun je met je vader praten. Er kan natuurlijk ook een periode komen dat je je meer afzet tegen je vader. Je vader is iemand die je kent en met je meegaat in het leven. Zo’n vader wil God voor je zijn. God de Vader is zelfs sterker dan de dood. Wij kunnen met God praten en zelfs strijden. Wij kunnen altijd bij God de Vader terecht. Als je pappa zegt tegen God komt Hij juist dichterbij. Daarom zegt Petrus: zeg maar gerust “onze vader”.

Het betekent echter ook wel dat je hemelse Vader God is. In vers 17 staat “Die zonder aanziens des persoons naar ieders werk oordeelt”. Heb dus ontzag voor God: “wandel in de vreze des Heeren, gedurende de tijd van uw vreemdelingschap”. Het kan steeds moeilijker worden om in deze tijd als vreemdeling te moeten leven omdat je in God gelooft. Je zou er zelfs vrienden door kwijt kunnen raken of door collega’s niet begrepen kunnen worden. Petrus roept op om te wandelen in de vreze des Heeren, want God oordeelt over wat je doet. Dat vindt men in deze tijd maar ouderwets. Maar misschien hebben wij daar ook weleens moeite mee. We houden er niet van als we bepaalde dingen niet mogen. De enige remedie hiertegen is dat we terug gaan naar het Woord. God is geen onpersoonlijke macht. Ontzag voor God betekent ontzag voor je Vader, die je heeft gemaakt, je kent, van je houdt en met je meeleeft. En ja, vaders letten ook op wat je doet en houden je in de gaten. Zou je een vader willen hebben die altijd alles maar goed vindt? Zou een vader wel van je houden als hij alles maar door de vingers ziet?

Deze woorden over onze hemels Vader kunnen heel vanzelfsprekend overkomen. In de kerk en thuis kunnen we er misschien ook wel mee uit de voeten. Maar in het gewone leven kan het zomaar verdrongen worden. Als we bedenken hoeveel we meekrijgen vanuit internet en de media. Dat is vaak zoveel anders dan de boodschap van een Vader in de hemel waar je ontzag voor moet hebben. Hoe houden we het dan vol om in deze twee verschillende werelden te leven en hoe verenigen we die met elkaar? Lees je Bijbel, bidt elke dag: dat werkt echt. Het zaad van het woord gaat een eeuwigheid mee, daarom moet je de Bijbel lezen. Het lezen van de Bijbel maakt je geloof levend. Ga dus naar de kerk, de catechisatie, de kring, de club en dergelijke. Hoeveel ruimte krijgt je Vader in de hemel, naast alle dingen waar we druk mee zijn?

Samenvattend:

  1. God bracht je hier (in de kerk)
  2. Heb ontzag voor God
  3. Lees je Bijbel en bidt elke dag, want Gods is eeuwig en duurzaam

Amen.

Categorieën