16 augustus 2020

1 Samuel 19:18-24

Predikant:
Bijbeltekst: 1Samuel 19:18-24
Dienstsoort:

Samenvatting

Hoe heeft het zo ver kunnen komen? Saul ligt bloot en in extase tussen mensen die in
extase zijn. Het is aardig uit de hand gelopen met Saul. Het gaat niet altijd zoals we zelf
zouden willen; dat ervaren we nu ook met het Corona-virus. Als je ziek wordt, ervaar je
echt dat je wereld op zijn kop staat. Dat kan ook het geval zijn als je door de corona-crisis
je baan kwijt raakt.

Saul heeft een stevige positie gekregen en went aan zijn machtspositie. Zijn
zelfvertrouwen groeit zelfs zo ver dat hij de regels van God aanpast. Wij hebben ook de
neiging of zelf te bepalen wat we doen, want we denken dat we eigen baas zijn. Saul
denkt dat hij de baas is. Als Samuel aankondigt dat hij het koningsschap gaat verliezen
aan David, vecht hij daar tegen.

David is bang en vlucht naar Samuel. Het was maar een vlucht van vier kilometer naar
Rama. Saul denkt dat hij het kan oplossen door David te laten halen. Het loopt echter
anders. In Najoth (profetenhuis) bij Ramoth wonen profeten. Deze profeten wijden zich
aan God door te zingen en te aanbidden. Dat wordt hier profeteren genoemd; het is te
vergelijken met de tongentaal uit het nieuwe testament. Dit profeteren werkt zo
aanstekelijk dat de boden van Saul mee gaan doen. Saul laat het er niet bij zitten, want hij
stuurt een tweede en een derde groep. Als dat niet lukt doet hij het zelf wel. Koste wat het
kost zal Saul laten zien dat hij de baas is. Saul geeft niet op. Wij kunnen ook vaak niet
toegeven. Voordat Saul in Najoth is, begint hij echter al te profeteren. Saul trekt zelfs zijn
kleren uit en ligt daar lamgeslagen. Wie is hier nu de baas?

Wat zal Saul zich geschaamd hebben. Deze geschiedenis is echter niet in de Bijbel
opgenomen om Saul te kijk te zetten. In de Bijbel wordt altijd met respect geschreven over
Saul, net zoals David dat deed. In het Hebreeuws wordt het woord ‘blood’ gebruikt (niet
het woord ‘naakt”). Het gat hier dus meer over kwetsbaarheid dan over schaamte. Saul
wordt door God klein en machteloos gemaakt. Het neerliggen van Saul duidt er op dat je
niet kunt blijven staan als je God ontmoet. Dat was bij bijvoorbeeld Mozes en Saulus ook
het geval. Als je God ontmoet wordt je niet vernietigt, maar laat God je wel zien hoe de
machtsverhouding is. God brengt Saul terug tot zichzelf, tot zijn mens-zijn. God heeft de
macht over ons leven.

De mooiste dingen van het leven zijn voor ons niet maakbar. Liefde, gezondheid, vrede,
succes en dergelijke hebben wij niet in de hand. Wij zijn ontzettend afhankelijk. Maar
omdat we afhankelijk zijn van deze God is dat juist goed. We hebben namelijk een God
die het niet uit de hand loopt. Het kan echter wel pijnlijk zijn. Met de Heilige Geest valt niet
te spotten. Saul valt van zijn voetstuk af. Met God omgaan is niet vrijblijvend. We kunnen
niet zomaar blijven wie we zijn. Paulus gebruikt in het nieuwe testament de bewoording
van de oude mens uitdoen en de nieuwe mens aandoen. Vroeger werd bij de doop dat
gesymboliseerd door de kleren uit te doen en na de doop witte kleren aan te doen. Door
het geloof in Jezus Christus ben je geen eigen baas meer, maar de Heere is je God. De
Heilige Geest gaat je steeds meer hervormen naar het beeld van Jezus Christus.

Bij Saul ging het tegen wil en dank, maar het was wel goed voor hem. Wij kunnen zondags
vrijwillig naar de kerk gaan om ons telkens weer over te geven aan God. De profeten
vonden vreugde in de samenkomsten, waardoor ze uitgetild werden boven zichzelf en zich
tot God richtten. Muziek kan ons boven onszelf uittillen en dichter bij God brengen. Bij
wereldse muziekfestivals heb je wel de kick, maar ook de kater. In de kerk gaat met het
zingen de hemel voor je open. Dat is geen vlucht uit het leven, maar een vernieuwing
ervan. Dat is een gave van de geest, zonder kater. In de kerk valt dus echt iets te beleven.
We mogen God ontmoeten en liefde, vrede en vrijheid beleven. Je moet dat wel durven
door jezelf hieraan over te geven. God weet wel raad met mensen die in Zijn invloedssfeer
komen. Eigenlijk verlangen we er ook wel naar om jezelf restloos over te geven aan God.
Bij God hoef je je niet groot te houden. Je mag je door Hem en Zijn Geest laten vullen.

De Heilige Geest wist wat David nodig had: veiligheid en ontsnapping. De Geest wist ook
wat Saul nodig had: een nieuwe start, zonder koninklijke waardigheid. Zo weet de Geest
ook heel goed wat jij nodig hebt.
Amen.

Categorieën