10 juli 2022

1 Samuel 3 – Ds B. Davelaar

Predikant:
Bijbeltekst: 1 Samuel 2:12-17, 1 Samuel 2:22-25, 1 Samuel 3:1-18

Samenvatting

Wie van u praat graag over seksualiteit. In het milieu waar ik opgroeide sprak je daar niet over, er lag een taboe op. Maar er gaat zoveel mis op dat gebied, we moeten er wel over spreken. Grensoverschrijdend gedrag kwam aan het licht. In de dagen van Eli was het net zo; zijn zonen sliepen met de vrouwen die dienst deden bij de tent van ontmoeting.

Waren dat dan geen prostituees? Het waren vrouwen die dienst deden bij de tabernakel, net zoals de Levieten. We zien deze vrouwen ook in Exodus 38 vers 8; ze bezitten bronzen spiegels, geen schoonmaaksters dus. Ze inspecteerden de handen en voeten van de priesters, controleren de reinheidswetten.

Wilden de vrouwen niet zelf met de zonen van Eli slapen? Dat is schuld bij het slachtoffer leggen. Hofni en Pinehas vertegenwoordigen God, ze hebben een machtspositie waar de vrouw weinig of niets tegenin kan brengen. Seksueel misbruik gaat om macht en overheersing; de ander gebruiken als ding; verderfelijk! Misselijkmakend en Godgeklaagd; zondigen tegen de Heere; zegt vader Eli. Maar hij treedt niet op. Hij ontzet zijn zonen niet uit het priesterambt. Zou hij aan zijn familie denken of het belang van het heiligdom.

Zulk wangedrag gebeurt overal, ook in kerken. Woorden, aanrakingen, fluiten, sisgeluiden, respectloos gedrag. En wij doen onze mond niet open? Zijn we kwetsende opmerkingen niet teveel gaan accepteren? Kijk naar jezelf; sta jij op en spreek jij? In sommige culturen spreekt men vrouwen aan als “He, schatje?”. Heeft u daar oor en oog voor, hoe uw woorden overkomen? Zo bent u nu eenmaal?

In de tijd van Eli klonken zelden woorden van de Heere. Als wij zijn woorden niet gehoorzamen dan zwijgt de hemelse stem; God is vertoornd! De heilige en onheilige misstanden verdragen elkaar niet. Ons lichaam is een tempel van de Heilige Geest, zegt Paulus tegen de Korinthiers. Daar hadden ze tempelprostitutie, die vrij gewoon was; ook na de bekering. God hoort bij je geest, niet bij je lichaam; zei men. Maar Jezus Christus heeft ons mens-zijn aangenomen, we zijn van Hem, met huid en haar.

In Korinthe stak de fraai beschilderde tempel overal bovenuit, in Jeruzalem was de tempel overals zichtbaar. Na Pinksteren is ons lichaam Zijn geheiligde tempel. Het is niet voor hoererij, maar voor de Heere. Moet je vandaag eens tegen iemand zeggen. Ik bepaal zelf wel wat ik doe! De overheid moedigt het zelfs aan… Laat het onder ons zo niet zijn. Gaan wij respectvol met ons lichaam en dat van een ander om? Verheerlijken wij God met ons lichaam?

Hoeveel misstanden er ook zijn in de tijd van Eli, toch is Gods lamp nog niet gedoofd in het heiligdom. De ark staat er nog en de eredienst wordt nog gehouden. Maar de Heere spreekt niet meer.

Het is nacht, maar de morgen nadert. Zullen betere tijden aanbreken met Samuel? Hij wordt geroepen door de eeuwige God, maar kent Zijn stem nog niet. Er is nog geen vertrouwelijke, persoonlijke band met de Heere. Samuel denkt dat Eli roept. Na drie keer zet de oude priester de jongen op het juiste spoor. Ook nu kunnen ouderen de jongeren de weg wijzen met hun wijsheid en geloofservaring; al lijkt het soms of u niet meer genoeg mee kunt komen. Spreek Heere, want uw dienaar luistert, moet Samuel zeggen. Dat doet hij ook; alleen het woord ‘Heere’ laat hij weg. Daar is tijd voor nodig. Maar God roept Samuel op om tegen de zonden op te treden. God zal het oordeel voltrekken aan Eli, Hofni en Pinehas.

Samuel blijft tot aan de morgen liggen. Hij slaapt niet, maar bereidt hij zich voor, denkt hij na? In de morgen opent hij de deuren, gaat de dagelijkse dingen doen. Hoe moet hij aan Eli vertellen wat God tegen hem zei? Zouden wij handelen en spreken? Open geen heksenjacht, maar sta op tegen onrecht, al zie je er nog zo tegenop!

We spreken vaak over vergeving en genade in de kerk. Maar vergeet niet dat het gaat over Gods Koninkrijk EN Zijn gerechtigheid. God heeft oog voor het slachtoffer. Geef ruimte aan verhalen van slachtoffers, pijn is pijn, kwaad is kwaad! Als priesters (christenen) al niet te vertrouwen zijn, wie dan wel? Vind het kwaad niet normaal, het onrecht schreeuwt naar de hemel om recht! De heilige God duldt het kwaad niet, Hij roept ons, net als Samuel. Hij roept ons om in Zijn Koninkrijk recht en gerechtigheid te zoeken.

Categorieën