10 mei 2020

2 Korinthe 4:13-14

Bijbeltekst: 2 Korinthe 4:13-14
Dienstsoort:

Samenvatting

Als je sterft, dan is het leven er uit, en is alles voorbij, wordt er gezegd. De opstanding van Christus gaat dus tegen alle logica in.

Eenmaal komt voor ieder van ons de laatste dag. Dat merkten de gelovigen in Korinthe ook en ze geloofden niet (meer) in de opstanding. Als Jezus al zou zijn opgestaan, zo dachten ze, dan zou Hij de grote uitzondering zijn. Maar beter kun je er vanuit gaan dat dood, dood is. Dat is immers de ervaring van iedere dag. Ook tegenwoordig zeggen vrijzinnige theologen dat Jezus niet werkelijk is opgestaan, maar dat Hij enkel voortleeft door Zijn volgelingen.

Paulus gaat hier tegenin; hij had het aan de mensen in Korinthe ook anders verkondigd. Paulus stelt dat ze er rotsvast vanuit kunnen gaan dat Jezus is opgestaan. God heeft Jezus opgewekt, nadat Hij de dood had overwonnen en daarmee het leven had verworven voor de gelovigen.

Aan de opstanding hoeven ze niet te twijfelen, want er zijn getuigen. In 1 Korinthe 15 wordt beschreven aan wie de Opgestane Heer was verschenen. Als laatste verscheen Hij ook aan Paulus. Daarom wist hij zeker dat zijn Heer was opgestaan en die wetenschap veranderde hem. Want hoewel hij de schrift allang kende, leerde hij die nu anders lezen. Overal in de Schrift bleek er gewezen te worden op Christus. Wanneer je Christus leert kennen dan verander je van binnenuit. Dan zie je lijnen van het Oude Testament naar het Nieuwe en merken je dat die lijnen ook jouw leven raken.

Paulus verwijst naar Psalm 116. Die dichter kon net zo min zwijgen over God als Paulus zelf. De Heilige Geest werkte ook in het leven van die dichter om het geloof te werken en te versterken. Diezelfde Geest werkt ook vandaag in mensenharten en wekt ons op tot een nieuw leven. Dan begint het Woord jou persoonlijk aan te spreken.

Het geloof openbaart zich dan ook in je spreken en je handelen. En hoewel er verschil zit hoe elke generatie zich uitdrukt, toch zijn er veel overeenkomsten, want het gaat om één geloof dat gewerkt is door één Geest. Zo werden de gelovigen uit Korinthe verbonden met de dichter van Psalm 116 en kunnen ook wij geraakt worden door de woorden van de Psalm dichters. Ondertussen is er wel meer van het werk van Christus geopenbaard, maar in de kern van de zaak is er verbinding.

Paulus was gedreven om Christus te verkondigen, ondanks dat hem dat veel lijden kostte, want de liefde van Christus drong hem. Hij had gemerkt dat het een verademing is om uit genade vergeven te worden, i.p.v. er voor te hoeven werken. Bovendien zet Christus ons in een nieuw leven en geeft een levend geloof dat getuigt van Christus. De Heilige Geest drijft de gelovigen om uit het geloof te leven en zendt sommigen uit om als zendeling of voorganger te dienen. Maar vaker dienen de gelovigen God op hun eigen plek, bijvoorbeeld jongeren die Dabar-werk doen, of een moeder die de kinderen het geloof voorleeft, of door het bezoeken van eenzame. In deze tijd waarin weinig mensen meer weten Wie God is, is het belangrijk dat men kan merken dat het goed is om de Heere te dienen.

Paulus en de mensen in Korinthe moeten het van dezelfde genade hebben. Hij zoekt de eenheid met een gemeente die toch ook veel problemen kende. In deze tijd merken ook wij hoe waardevol het is om elkaar te ontmoeten. Het is ook gemeenschap der heiligen om te delen wat God jou geeft. Dan houden we contact met mensen die het moeilijk hebben en mensen die twijfels hebben. God gebruikt soms kleine dingen om grote dingen te bewerkstelligen.

Paulus wil de mensen in Korinthe een hart onder de riem steken. Niet alleen is Jezus opgestaan, maar ook zij zullen levend gemaakt worden. Alle benauwdheden zullen verdwijnen, de wereld zal worden vernieuwd, en we zullen de Heere dienen met ziel en lichaam. Dat mogen we geloven, omdat God het belooft. Doen we dat?

Als je door het geloof in Christus met Hem verbonden bent, dan deel je in Zijn volbrachte werk en ontvang je vergeving van je zonden, hoop en het eeuwige leven. Bij de wederkomst zal openbaar komen Wie Hij is, en Wie Hij voor ons is. Immers, niemand komt tot de Vader dan door Christus.

Uit alle volken, talen, en natiën zullen er mensen aanwezig zijn. Zullen we er zelf ook bij zijn? Christus roept u vandaag, de deur staat voor u open.

Categorieën