26 december 2021

2 Korinthe 8:9 Het vijfde bedrijf

Bijbeltekst: 2 Korinthe 8:9
Dienstsoort:

Samenvatting

Wright schreef eens: wat als er een nieuw toneelstuk gevonden wordt van Shakespeare waar het vijfde bedrijf van mist? Aan wie vraag je het vijfde bedrijf te schrijven? Een vijfde bedrijf kan alleen maar kloppen als het helemaal in lijn is met de geest van de eerste vier bedrijven.
Wat betekent kerstfeest in de praktijk? Hoe vullen wij het vijfde bedrijf na kerst in? Laten we ons laten leiden door het script van de eerste vier bedrijven. De blijde boodschap van kerst werkt door in de gewone levens van gewone mensen. Dat schrijft Paulus in zijn brief. Hij ziet de armoede van de christelijke gemeente in Jeruzalem. Armoede raakt Paulus en hij schrijft er veel over. Hongersnood had de eerste christelijke gemeente getroffen. Ze hadden hun bezittingen verkocht om geld te krijgen. Ze konden geen beroep doen op Joods overheidsfondsen of familie, omdat ze christen waren geworden. Paulus zet een groots project op en vraagt alle gemeenten een bijdrage te leveren aan de moedergemeente in Jeruzalem. Wekelijks werd er geld opzij gelegd. De gemeente van Korinthe had aanvankelijk enthousiast meegedaan met deze actie, maar na verloop van tijd werd de bijdrage minder. Daarom daagt hij de Korinthiers uit om ook in de gave van het geven overvloedig te zijn. Paulus bedoelt dit niet dwingend, maar geeft zijn mening, zoals hij zelf schrijft. Hij doet een appel op de liefde, want dat is toch de bron? In de grondtekst staat het woord 'charis': genade, goedheid, gunst, 'gunnendheid', gulheid, gave, geschenk, vrijgevigheid, generositeit. "Want jullie kennen de generositeit van de Here Jezus Christus". Jezus gaf al Zijn rijkdom op en kwam in bittere armoede ter wereld. Dat is de gulheid van God. Het script van het kerstverhaal is zo anders dan het script van deze wereld. Het is goed om daar elk jaar weer opnieuw bij stil te staan.
Wat betekent dit praktisch voor ons? Wat doen wij met de zogenoemde 'bedelbrieven' die we deze weken hebben gekregen? Welke nood wordt ons daarmee op het hart gebonden? Kunnen we ergens in investeren? We hoeven niet alles te doen. Paulus nam ook niet de hele wereld op zich, maar wel de moedergemeente in Jeruzalem. Een predikant schreef deze week: "Als u geen vier armen bij name kent, leeft u in een bubbel". Dat zet aan het denken.
Een kerkproject is opgezet, waarbij wordt opgeroepen om het geld wat de overheid geeft voor de energierekening te doneren, zodat zij daar voedsel van kunnen kopen voor armere gezinnen.
Belangrijk om te noemen is dat we dit niet moeten doen omdat het MOET. Dat is een verkeerde gedachte. Doe het omdat het kan, omdat je het geld kan missen en niet van geld afhankelijk bent, maar van de Heere. Het vijfde bedrijf invullen op een manier die bij Hem past. Tot Zijn eer en heil van mensen.
Amen

Categorieën