25 februari 2018

4 lessen in de Lijdenstijd

Bijbeltekst: Markus 10:32-45
Dienstsoort:

Samenvatting

Een oude moeder ligt op sterven en ze vertelt dat ze hoopt dat haar kinderen bij het geloof zullen blijven. De kinderen hebben echter meer aandacht voor de erfenis… Hoorde moeder dat nog?

Jezus kondigt Zijn lijden aan en de discipelen hebben een woordenstrijd: wie is de belangrijkste? Jezus zwijgt eerst, Hij heeft wel alles gehoord. Op de plaats van bestemming spreekt de Heere hen erop aan en zegt: degene die de ander het beste dient is het belangrijkst! Het maakt niet veel indruk, lezen we in Marcus 10.
‘Zie, wij gaan op naar Jeruzalem en de Zoon des mensen zal aan de overpriesters en de schriftgeleerden overgeleverd worden, en zij zullen Hem ter dood veroordelen en Hem aan de heidenen overleveren. En zij zullen Hem bespotten en Hem geselen en Hem bespuwen en Hem doden’, weer een aankondiging van het lijden en sterven van de Zaligmaker. Er wordt niet op gereageerd, het zal wel meevallen allemaal.

Er komt wel een vraag van de zonen van Zebedeus: Meester, wij zouden willen dat U voor ons doet wat wij ook maar vragen. Zij willen aan de rechter- en linkerhand van Jezus zitten in Zijn heerlijkheid… Willen wij God ook dienen op onze manier? Of geven wij ons helemaal aan Hem over, accepteren ook tegenslagen en teleurstellingen.
Met heerlijkheid wordt het koninkrijk van de Messias bedoelt, de Joden dachten niet aan de hemel. Jezus antwoordt: ‘Het zitten aan Mijn rechter- en aan Mijn linkerhand is niet aan Mij om te geven; maar het zal gegeven worden aan hen voor wie het bestemd is’. Het Koninkrijk komt wel, maar wie daar de belangrijkste is, is een ongepaste vraag.

Het lijden en sterven van Jezus wordt eigenlijk door de discipelen ontkend, ze doen net of ze het niet horen en dromen verder over hun ereplek. De discipelen zullen echter ook vervolgd en gedood worden, de drinkbeker van het lijden zullen ze ook moeten drinken, met Zijn doop zullen ze gedoopt worden. Zo is er vandaag de dag nog steeds vervolging om het geloof. Wat hebben wij het hier goed; leven we met de vervolgden mee?

De dood van Jezus telt als losprijs voor onze zonden, Hij koopt ons vrij. Wij moeten die losprijs aanvaarden. Goede werken en boete doen tellen niet mee om de hemel te verdienen. Het is genade; door Jezus verdient.
‘Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te geven als losprijs voor velen.’ Een onmetelijke schare van mensen zal zalig worden.

Jezus komt om te dienen, Zijn leven te geven. De discipelen moeten dienaren van allen worden. Wie onder u belangrijk wil worden, die moet uw dienaar zijn. En wie van u de eerste zal willen worden, die moet slaaf van allen zijn. Het Koninkrijk komt, maar eerst lijden en vervolging, de weg langs het kruis. Uiteindelijk volgt de overwinning en het loon: het heersen met Hem. De Vader in de hemel geeft iedereen een plaats. Wie hier nederig Jezus dient, krijgt straks een ereplaats van de Vader in het Koninkrijk. Wie hier de minste wil zijn, zal straks de grootste zijn.

Categorieën