6 september 2020

Aan de slag met wat God ons geeft

Predikant:
Bijbeltekst: 2Petrus 1
Dienstsoort:

Samenvatting

De tijd net na de zomervakantie kan soms best een periode van drukte zijn waarin het een uitdaging is om oog te houden voor wat echt belangrijk is in het leven. Deze brief van Petrus is dan een bemoediging waarin hij uitlegt hoe we kunnen groeien in godsvrucht.

  1. Hoe kunnen we als christenen groeien in godsvrucht?

We kunnen ons afvragen wat Petrus hier bedoelt met een godvruchtig leven. Dat is een leven zoals God het bedoeld heeft, een geheiligd leven in Christus. Dat lijkt misschien zwaar, maar in Christus hebben we alles daarvoor ontvangen. Vanuit het geloof en de vele beloften die God geeft, mogen we kracht putten. Petrus wijst hier niet specifiek op bepaalde beloften, maar later in zijn brief spreekt hij over de belofte van Christus’ wederkomst. Ook zou hij kunnen duiden op de belofte van de Heilige Geest. Deze beide beloften mogen ons kracht geven bij het godvruchtig leven.

Maar als we dan geloven in de Heere Jezus en ons gesteund weten door de Heilige Geest, kunnen we niet achterover leunen. Petrus spoort ons aan om aan de slag te gaan met wat God ons heeft gegeven. We moeten ons inspannen om aan ons geloof deugd toe te voegen. Dat blijft een groeiproces. Om het goede te doen en het kwade te laten is onderscheidingsvermogen nodig. Daarom moeten we groeien in kennis om steeds beter te leren wat God van ons vraagt. Aan de kennis moeten we zelfbeheersing toe voegen, zodat we ‘nee’ leren zeggen tegen de verleidingen. Vervolgens worden we opgeroepen tot volharding. Het goede te doen wanneer alles goed gaat, is misschien niet zo moeilijk. Maar het komt er echt op aan als het slecht gaat. Tenslotte roept Petrus op tot onderlinge liefde, eerst voor de broeders, maar daarnaast ook voor een ieder.

  1. Wat zijn redenen om godvruchtig te leven?

Een leven gericht op de Heere Jezus is geen makkelijk leven. Wellicht krijg je te maken met vervolging of smaad. Waarom zouden we dan toch ons best doen? Ten eerste wijst Petrus erop dat het geloof anders onvruchtbaar blijft. Mensen die niet het godvruchtig leven nastreven zijn blind en kortzichtig. Zij zijn de vergeving van hun vroegere zonden vergeten. Beseffen ook wij nog hoeveel genade we van God hebben ontvangen? Dan krijgen we het verlangen om uit dankbaarheid godvruchtig te leven. Tenslotte maken we onze roeping en verkiezing vast door godvruchtig te leven. Het Koninkrijk van God is immers voor ieder die de wil van de Vader doet.

  1. Hoe kunnen we elkaar aansporen in godvruchtig leven?

We hebben elkaar als gemeenteleden nodig om te groeien in godsvrucht. Het is daarom belangrijk om betrokken op elkaar te blijven en bijvoorbeeld te delen wat ons heeft aangesproken in de verkondiging. Het is belangrijk dat er broederliefde is, zodat we durven spreken over onze zonden en over de genade die we zo hard nodig hebben. Voor het geheiligde en toegewijde leven aan God hebben we de broeders en zusters nodig.

Er zijn altijd dingen die ons bij de Heere Jezus vandaan kunnen trekken. Maar als we ons herinneren wat God ons heeft gegeven, dan mogen we erop vertrouwen dat ons geloof niet zinloos zal blijven, maar dat we een godvruchtig leven zullen leiden en leven zoals God het heeft bedoeld.

Categorieën