16 januari 2022

Aanbidding, in een tijd van verwarring

Predikant:
Bijbeltekst: Openbaring 19:6-8
Dienstsoort:

Samenvatting

De wijzen uit het oosten (waarschijnlijk Babel) hadden en ster gezien. De wijzen deden aan astrologie: men dacht uit de stand van de sterren af te kunnen lezen wat er op de aarde zou gebeuren. Op basis daarvan adviseerden de wijzen de koning van Babel. Toen de wijzen een bijzondere ster hadden gezien, wisten ze dat er een koning in Israel geboren was. Heel bijzonder is dat God, die astrologie verboden had, toch dit middel gebruikt om mensen naar Hem toe te halen. Kennelijk wil God “vuile handen” maken: alleen dat onbegrijpelijke is al een reden om Hem te aanbidden. De wijzen willen de koning bezoeken, Hem hulde brengen en Hem aanbidden. Heidenen kunnen ons soms voorgaan in het Koninkrijk van God. De schriftgeleerden wisten precies waar stond beschreven dat de Messias geboren zou worden (in het boek Micha) en waar, namelijk in Bethlehem. De schriftgeleerden gingen er echter niet naar toe aan aanbaden de Messias niet. De wijzen gaan wel op weg en krijgen een bevestiging, een teken aan de hemel, want zij zien de ster boven het huis staan waar de Messias is. Als de wijzen aankomen openen ze hun schatkisten en geven hun geschenken aan de Messias.

 

  1. Basis voor gebed

 

In het leven begint het met aanbidding. Het is dus niet zo dat het er alleen maar mee eindigt. Als wij onder de indruk zijn van God, is het goed om eerst stil te worden en door de knieën te gaan voor Hem. Aanbidding is een bron van geloof en vreugde. Het “Onze Vader” begint ook met aanbidding” “die in de hemelen zijt”, “Uw Naam wordt geheiligd”, “Uw Koninkrijk kome” en “Uw wil geschiedde, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde”. Elke dag mogen we beginnen met Hem, de “Ik ben die Ik ben”, vol van genade, goedheid en barmhartigheid, maar ook geldt dat Hij “degenen niet voor onschuldig houdt die Zijn geboden niet naleven. God komt door Jezus in ons leven, om ons helemaal voor Hem in te winnen. De wijzen aanbaden Jezus, zonder dat ze precies begrepen hoe het allemaal in elkaar zat. Aanbidding leidt tot gebed. Aanbidding houdt je ook bij de les. Van aanbidding ga je niet zweven: je blijft gewoon mens ten opzichte van een almachtige God.

 

  1. Remedie tegen rebellie

 

In de week van het gebed wordt ook een relatie gelegd met de huidige tijd van de corona-pandemie. We kunnen natuurlijk bidden voor het overgaan van deze pandemie en voor het verdwijnen van de maatregelen. Jozef en Maria hadden ook last van maatregelen van de overheid. Zij moesten zich laten registreren en reizen: dat kostte geld en moeite. Jozef en Maria waren gehoorzaam an de overheid. De Zeloten waren echter wel opstandig. Middenin deze omstandigheden wordt de Heere Jezus geboren. Wat zullen Jozef en Maria hun ogen uitgekeken hebben: dit Kind is de Zoon van God! Er was niets aan het Kind te zien, maar God had het gezegd en via de herders werd dit woord nog eens bevestigd door God. Je hebt dan echt geen tijd voor rebellie, want je hart wordt anders gericht. Het gaat niet om jouw actie, maar wat God doet daar middenin. Wij kunnen maar zo de neiging hebben om van alles te vinden en van alles te gaan roepen In het evangelie kijken we echter naar Jezus, verwonderen wij ons en aanbidden we Hem. Dus weg van onze meningen en terug naar de aanbidding. God heeft ons gered, dwars door alle omstandigheden heen. Inmiddels is Jezus verhoogd en zit Hij aan de rechterhand van Zijn Vader. Als wij God hoog houden, krijgt Hij het ook voor het zeggen in ons leven. Als wij voor Hem buigen, zullen we ook het goede zoeken voor de mensen om ons heen. Bonhoeffer heeft dit gezegd/beleden, zelfs toen hij tijdens de Tweede wereldoorlog in Duitsland leed om het nazisme.

 

Wat is het goede doen? Is dat een mening hebben over vaccinatie? Al die meningen polariseert de samenleving. Het goede is dat we elkaar de ruimte geven en dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt. Wij wensen ook dat de overheid daarin meegaat en dat er niemand veroordeeld wordt. Bijvoorbeeld geen strikt 2G-beleid, maar een ruimhartig 3G-beleid, zodat mensen niet buitengesloten worden. Paulus roept de christelijke gemeente op om voor de overheid te bidden, zodat het goede gezocht wordt voor alle mensen. Dat de christenen een stil en gerust leven kunnen leiden. Laten we bidden dat de overheid de wijsheid ontvangt om dat goede te zoeken.

 

Daarbij hoort ook dat we de overheid blijven gehoorzamen, ook als er besluiten genomen worden waar we het niet mee eens zijn. Dat zou best weleens moeilijk kunnen worden, zeker als de maatschappij ons niet verdraagt. Dat wordt nog oefenen voor ons. Wij hebben onze broeders en zusters lief, ook al heeft die broeder of zuster een andere mening dan ik. Bidden en het goede doen onder de mensen: daartoe zijn we geroepen.

 

  1. Houvast als alles ontvalt

 

Koning Herodes probeert Jezus te doden. Daarom moeten Jozef en Maria naar Egypte vluchten. De aanbidding gaat dus ondergronds. Dat vereist volharding voor Jozef en Maria. Het zou kunnen zijn dat we ook een keer gaan meemaken dat er geen plaats is voor Jezus in onze samenleving. Ook in die omstandigheden blijft er aanbidding over, omdat we Hem nog steeds hebben. Jozef en Maria zullen ongetwijfeld elke dag geknield hebben bij het Kind. God is en blijft ons enige Houvast. In Openbaring lezen we “lof, eer en dank aan Hem”. Als alles van deze wereld voorbij is mogen wij, gekleed als een bruid, bij Hem aanschuiven, want dan kan het feest beginnen.

 

Amen.

Categorieën