5 december 2021

Advent – ene tijd van verrassende verhoring

Predikant:
Bijbeltekst: Lukas 1:8-17
Dienstsoort:

Samenvatting

Je kunt van God soms ontzettend in de war raken. Als er iets gebeurd in je omgeving wat in de verste verte niet lijkt op wat Hij eerst zei of beloofd heeft. Dat je Hem aanriep in het uur van je benauwdheid, maar Hij was er niet op het moment dat je Hem nodig had. Dat kan een aanvechting zijn.

Zacharias en Elizabeth zouden dat ook heel goed kunnen hebben ervaren. Ze waren oud, waarschijnlijk tussen de 60 en 70 jaar. Je leven lang met God bewandeld, het was een open relatie tussen hen en God. Je zou zeggen ze zouden alles van God kunnen verwachten en dat deden ze ook.

Deze mensen wisten hoe het was om strijd te hebben. Die stonden er midden in.
Het ging bij hun verder dan alleen het vervullen van je verlangens van bijvoorbeeld het ontvangen van een kind. Er was beloofd dat er een nakomeling van David op de troon van Jeruzalem zou zitten en niet Herodus de Edomiet (zoon van Ezau).

Zacharias is aan de beurt om te bidden voor het volk dicht bij het heilige der heilige. Hij bid: Ontferm U over Uw volk en kom. Het kan toch niet zo wezen dat we overgeleverd zijn aan Romeinen. En terwijl hij bid verschijnt er een engel die zegt uw gebed is verhoord. Daar in de tempel klinkt een stem van de hemel.

Zou je dat ook willen? Verhoring van de hemel? Dat Hij voorbijkomt op zo’n manier dat er geen twijfel over mogelijk is.

Dat is de tijd van advent, uitzien naar de hemel en omzien van de hemel. Volgende week is het avondmaal, we mogen ernaar uitzien dat de hemel zich openbaart aan jou. Hoe zit je er eigenlijk in? We hebben een Levende die zich met ons in wil laten. Het is niet raar om naar een ontmoeting met Hem te verlangen. Als Hij verschijnt wordt twijfel veranderd in een vast vertrouwen.

Advent is opnieuw een ontmoeting met Hem. Dat Hij naar je afdaalt en zich uitspreekt. Dat zou een advent om nooit te vergeten zijn. Ook al denk je ik weet niet wat te bidden of het is niks vergeleken met bijvoorbeeld de priester Zacharias. Het maakt niet uit. We hebben een hogepriester in de hemel namelijk Jezus die voor ons bid! Hij wil zich aan ons geven. Roep hem aan.

Uw gebed is verhoord en uw vrouw zal u een zoon baren. Dat is dwaasheid.. Is dat een stem van de hemel? Een boodschap van God zelf? Zacharias is de verwarring net voorbij en dan dit bericht. Oud verlangen waar al lang een streep door is gezet wordt nu vervuld terwijl het helemaal niet meer kan. Daar zit je niet meer op te wachten, op je oude dag. Er zijn soms wonderen waar je niet op zit te wachten. God kan soms oud verlangen op een onverwachte manier alsnog vervullen.

Deze twee mensen worden betrokken bij de verhoring op het gebed van Israël. Ze waren rechtvaardig voor God maar dat bracht niet het heil. Hij kwam en komt ons tegemoet. Een nieuw begin vanuit de hemel. Op hun oude dag worden ze ingeschakeld om de verlossing in te luiden voor deze wereld. God komt niet met veel tam tam de wereld in. Hij komt via twee oude mensen. En dat is niet zo boeiend op het eerste gezicht en komt zeker niet op het journaal. En toch gebeurd het wel, de verlossing voor de mensen en voor ons. Het koninkrijk neemt niet met veel lawaai toe, dat gebeurd stilletjes in jou hart.
We mogen er volgende week opnieuw of voor het eerst om komen. God ziet je graag komen.

Categorieën