3 januari 2016

Advent is niet voorbij….!

Predikant:
Bijbeltekst: 2 Petrus 3:13
Dienstsoort:

Samenvatting

1. Waaróm wij verwachten
2. Wát wij verwachten
3. Hóe wij verwachten

Er is een verhaal over twee monniken uit de middeleeuwen, wat niet echt gebeurd kan zijn. De twee monniken spraken erover hoe het zou zijn in de hemel. Ze spraken af: degene die het eerste sterft zou een boodschap "aliter" (anders dan hier op aarde) of "taliter" (ongeveer hetzelfde als hier op aarde) sturen. Toen een monnik stierf kwam echter de boodschap "totaliter aliter" (totaal anders).

1. Waaróm wij verwachten?
In dit hoofdstuk komt drie keer het woord belofte voor. In 2 Petrus 3:4 lezen we het woord belofte met een ondertoon van teleurstelling. De vaderen zijn ontslapen en Jezus is nog niet teruggekomen. Anderen spotten ermee: waar is (de vervulling van) de belofte van zijn komst? Dit kan verwarring en twijfel geven. Is er wel reden om te verwachten? In vers 9 lezen we echter dat het puur geduld is van God: Hij is lankmoedig over ons. Daarnaast is de tijdrekening van God anders dan van ons (vers 8). Het Oude Testament is zwanger van de beloften van God. In het Nieuwe Testament gaan veel beloften in vervulling. De moederbelofte in het paradijs is vervuld met de komst van de Heere Jezus. Het Nieuwe Testament is opnieuw zwanger geworden van beloften: aangaande de tweede komst van de Heere Jezus.
God wil niet dat er iemand verloren gaat, daarom komt Zijn Zoon nog niet terug. Het geduld van God is echter niet eindeloos, want de Heere Jezus zal een keer terugkomen. Verwacht u Hem? Gods beloften zijn in Christus ja en amen. Het Woord is vlees geworden. We verachten niet omdat wij iets zien of voelen, maar vanwege de beloften van God.

2. Wát wij verwachten
Wie Hem verwachten mogen meer verwachten: een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. God gaat door overeenkomstig Zijn beloften. In de grondtekst wordt het accent gelegd op het woordje "nieuw", omdat alles van de eerste schepping van de zonde besmet is. Heel de schepping moet door vuur gelouterd worden (vers 10 en 12). Heel Gods schepping zucht onder de slavernij van de zonden. De hemel en de aarde zullen wegvluchten van de troon van God, want het kan niet bestaan tegenover God. Berg je dan in de Enige die wel kan bestaan. Door de Heere Jezus is er toch iets, ja alles, te verwachten. Die Heere Jezus is door de toorn van God en door de dood heengegaan. Als je geloofd in de Heere Jezus ben je eigenlijk ook al hier doorheen gegaan.

God zegt "Ik maak alle dingen nieuw": het is dus geen vernietiging, maar vernieuwing. Daar woont gerechtigheid.

3. Hóe wij verwachten
Verlangt u naar die herstelde verhoudingen, waar nooit meer iets tussen kan komen? Als Jezus terugkomt zal het op de aarde zijn zoals het nu in de hemel is. Aan Hem die op de troon zit en aan het Lam zij alle dank en heerlijkheid tot in eeuwigheid. Alleen door de gerechtigheid van Christus kunnen wij voor God bestaan. Zijn onze ogen ervoor open gegaan dat we verdorven zijn en dat we het verzoenende bloed van Christus nodig hebben? Wij mogen omhoog kijken naar het kruis: U mijn zonden en ik Uw gerechtigheid. Verlangen wij naar deze verzoening met God? Verlangend verwachten is het ware christelijke leven. "U die de toekomst van de wederkomst verwacht en die bespoedigt." God bepaalt het moment, waar we worden ook opgeroepen om Jezus te verwachten: Maranatha. We worden daarom opgeroepen te ijveren, de zonden te laten en heilig te leven. We zullen Hem verwachten door heilig voor God te leven. De hoop op Zijn komst neemt alle vrees en smart weg. Kom Heere Jezus, ja, kom haastig.

Categorieën