31 december 2021

Aftellen

Predikant:
Bijbeltekst: Romeinen 13 8-14
Dienstsoort:

Samenvatting

Elke dag is er een; je telt af. Weer een dag, week, maand, jaar voorbij, de tijd vliegt. Je wordt er niet altijd vrolijk van…, op oudejaarsavond denk je er zeker aan. Je hoeft het ook niet leuk te vinden, je bent immers gemaakt om te groeien. Het is wel goed om eraan te denken en moeite mee te hebben; God is niet van de dood en aftakeling, maar van bloeien en leven tot in eeuwigheid. We zijn niet toevallig op aarde, maar hebben een bestemming gekregen van de eeuwige God.

 

In de gemeente overleed niemand aan Covid, waren vele zegeningen. Maar, ook moeite, pijn, stress, lijden en verdriet gingen onze deuren niet voorbij. We wennen niet aan de ellende, daarom huilen we er ook om. Daar middenin horen we het woord van de ervaringsdeskundige Paulus, Gods dienstknecht. Hij had zichzelf een hoop ellende kunnen besparen en gewoon tentenmaker en Schriftgeleerde was gebleven. Maar de Heere riep hem en hij volgde door gevangenschap, vervolging, steniging en ter dood veroordeling, een lange lijdensweg om Jezus wil. Wat zijn wij dan comfortabele christenen. Maar klopt het wel dat wij ons zo gedeisd houden…?

‘Want nu is de zaligheid dichterbij ons dan toen wij tot geloof kwamen.’ Paulus leerde aftellen. De toekomst wacht na alle ellende en lijden, komt steeds dichterbij. God heeft het beloofd, Hij neemt mij mee,  ik mag kind-aan-huis zijn bij Hem. Ik kijk ernaar uit, verheug mij erop. Het leven, de groei en bloei wachten op mij na de moeizame tijd en de aftakeling, God zij dank! Ik wordt er vrolijk van! Zoals Asaf zei: “U neemt mijn hand en neemt mij mee de eeuwigheid in”. Abba heeft ons de zaligheid bereid. Heeft u reden om daarnaar uit te kijken? God wacht op je, ook als je kind bent. Iedereen kan bij God terecht. Hij wacht op je, Hij kent je. En misschien duurt het nog een tijd voordat je in zijn heerlijkheid mag binnengaan, maar je mag het tegemoet leven, je hele leven lang.

Maak de rekensom vanavond, 31 december 2921, hoeveel je bent opgeschoten sinds Hij voorbij kwam. De Geest en de Bruid zeggen: Kom, ja kom Heere Jezus.

Amen.

 

Categorieën