19 augustus 2018

Alles is gereed in het Vaderhuis

Predikant:
Bijbeltekst: 2 Korinthe 5:1
Dienstsoort:

Samenvatting

Alles is gereed in het Vaderhuis
1. Treurige werkelijkheid
2. Toekomstige heerlijkheid
3. Troostvolle zekerheid

1. Lekker in een tent kamperen! Een nieuwe tent is beter dan een oude. Soms gebeurt er een ramp, dan blijkt een tent kwetsbaar. Mijn lichaam is als een tent, soms blijkt het opeens zeer kwetsbaar, de eeuwigheid begint. Paulus heeft meegeholpen met Priscilla en Aquila met het tentenmaken. Deze werden o.a. verkocht aan toeschouwers van de olympische spelen, als tijdelijke huisvesting. De afbraak van het lichaam is een mogelijkheid, zoals Paulus het beschrijft, niet een zekerheid, dit ziende op de mogelijke spoedige wederkomst van de Heer. Ook denkt Paulus aan de soeka, die ook tijdelijk was en een beeld is van ons lichaam. De aartsvaders leefden in tenten, wat voor hen een tijdelijk onderkomen was. Een tent slijt, is kwetsbaar en wordt afgebroken, soms acuut, zoals onlangs bij de brugbreuk in Genua, soms langzaam in het proces van ouderworden of met een ziekte. Het is een treurig proces, Jezus heeft het ook ondergaan.
2. De tempel in de hemel is eeuwig, stabiel, het beste komt nog. De afbraak is eigenlijk niet erg, vanwege de wetenschap en het feit van het toekomstig huis in de hemelen, het gebouw wat Jezus bereid heeft. Als je tot bekering komt s dit een grote verandering, nog groter is de transformatie van de tijdelijke naar de eeuwige woning. Zoals de tabernakel tempel werd. Uw hart worde niet ontroerd, zegt Jezus. De verhuizing is winst, vs. 8. Jezus Zelf wacht ons! Zoals Stefanus Hem zag. De Bewoner is bovendien God Zelf, er is vreugde voor Uw aangezicht! H.van Alphen dichtte: Hoe dichter is nader aan het huis van mijn Vader, …Geen mensenoog heeft gezien wat God bereid heeft dien die Hem liefhebben. J. van der Waals: ….als gouden de portalen zijn, hoe zullen dan de zalen zijn.. ?!
3. Wij weten. Ik weet in Wie in geloof. Thomas, Ik ben de WEG, Waarheid en het Leven. Hij heeft er vreugde in Zich aan jou te openbaren. Geef de Heere de hand en Ik zal jou brengen. Kom en ga met mij, weet dat je op reis bent. Er is nl. ook een andere bestemming, t.w. het klaaghuis. Hfst. 5:2 geeft aan het zuchten, Paulus is bang voor de dood. Maar heb goede moed. Er zijn mensen die diep in hun hart weten niet goed uit te komen, anderen denken goed uit te komen en kinderen komen thuis. Amen.

 

Categorieën