26 november 2017

Als een moeder, als een vader

Predikant:
Bijbeltekst: 1 Thessalonicenzen 2:1-12

Samenvatting:

Thema: ‘Als een moeder, als een vader’

Samenvatting
Er was een programma: ‘Rapport voor mijn ouders’. Nu geen rapport voor een kind, maar voorvader en moeder. De vakken waren goed koken, geduld, omgaan met elkaar, tijd voor de kinderen. Wat zou ons cijfer zijn?
Paulus vergelijkt zich met een vader, in geestelijke zin. Door het evangelie werden mensen zijn kinderen. Mensen kunnen vandaag ook een vaderfiguur zijn, zoals bijvoorbeeld in de gemeente, op een kring.

1. Gezindheid: vs. 1-6
Pauls heeft doorzettingsvermogen. Hij gaat door met brengen van het evangelie: Maar, hoewel wij tevoren geleden hadden en in Filippi smadelijk behandeld waren, zoals u weet, hebben wij toch in onze God vrijmoedigheid gekregen om het Evangelie van God tot u te spreken, te midden van veel strijd. Paulus had verwachting van God, hij mocht de blijde boodschap doorgeven over de gelukzaligheid in God. Hij preekte Jezus. Doe dat ook vandaag aan je kinderen. Laat God in het centrum staan, in Hem begint het leven, Hij is de Koning.
Paulus drijfveer is niet dwaling of onzuivere motieven, geen bedrog, vleiende woorden, of hebzucht. Hij werd zelf beschuldigd van onzedelijkheid. Maar de apostel wil God behagen Die de harten kent en beproeft. Het gaat niet om mensen ‘pleasen’.
Ook het doopformulier gaat over opvoeden tot eer van God. Uw kind wordt gedoopt en daarna begint de andere helft: het onderhouden en (laten) onderwijzen wat God van ons vraagt. En dan is de minste de meeste in Gods Koninkrijk. Geven en dienen zijn belangrijk.

2. Gedrag: vs. 7-12
Paulus vergelijkt zich nu met een moeder (nutrix). Maar wij zijn in uw midden vriendelijk geweest, zoals een voedster haar kinderen koestert. Met vriendelijkheid win je meer dan met strengheid. Saulus dreigde eerst met moord en gevangenisstraffen, na zijn bekering draaide hij om en preekte hij liefde en vriendelijkheid van de melk van het Woord. Een natuurlijke of geestelijke moeder offert zichzelf op, zelfzucht is haar vreemd. Ze geeft aandacht en troost. Mama neemt je op schoot, papa draagt je op zijn schouder. Jezus zegt dat een moederdier haar kuikens verzamelt onder haar vleugels, warm en dicht bij haar hart; ‘hoe zijn Uw vleugels uitgebreid’. Zo ontfermt God zich over ons. Hij heeft ons naar Zijn beeld geschapen en koestert Zijn kinderen.
‘Geen vader sloeg met groter mededogen op teder kroost ooit Zijn ontfermend ogen.’

Kom tot de Vader
Nog voordat je bestond kende Hij je naam
Hij zag je elk moment en telde elke traan
Omdat Hij van je hield, gaf Hij zijn eigen zoon
Hij wacht alleen nog maar totdat jij komt

En wat je nu ook doet Z'n liefde blijft bestaan
Ook niets wat jij ook deed verander daar iets aan
Omdat Hij van je houdt
Gaf Hij zijn eigen zoon en nu is alles klaar wanneer jij komt

De liefde die Hij geeft
De woorden die Hij spreekt
Hij wacht alleen nog maar totdat je komt.

Categorieën