9 juli 2023

Als een rank aan de wijnstok (1)

Predikant:
Bijbeltekst: Johannes 15:1-2
Dienstsoort:

Samenvatting

Schriftlezing uit het Nieuwe Testament: 1 Johannes 4 vers 7-11 en tekstlezing uit Johannes 15 vers 1 en 2

De ware Wijnstok en de ranken

1Ik ben de ware Wijnstok en Mijn Vader is de Wijngaardenier. Elke rank die in Mij geen vrucht draagt, neemt Hij weg; en elke rank die vrucht draagt, reinigt Hij, opdat zij meer vrucht draagt.


Genadig verbonden

Jezus laat er geen twijfel over bestaan, Hij is wat Israël had moeten wezen: de wijnstok. Ik ben die Ik ben, dat wist Israël. Ze mochten bij God als kind aan huis leven en zodoende vrucht dragen. Het goede leven naar elkaar, gerechtigheid stond God voor ogen toen Hij hen uitkoos. Maar er kwam niet veel van terecht. En daarom stuurde Hij zijn Zoon. Jezus geeft goedheid en liefde, doet alleen wat recht is. In Hem heeft de Vader Zijn welbehagen. Hij is de wijnstok en wij zijn de ranken, geënt op Hem. We mogen ranken zijn; omdat we uit Gods liefde mogen leven en zo vrucht dragen. Dat wordt ons genadig geschonken.

We zijn een plant in Zijn dood en opstanding. Een wijnstok groeit in een rotsachtige bodem tegen een helling. Wortelen gaat niet vanzelf, dat kost moeite en lijden. En toch haalt hij voeding uit de grond. Dat is ook het beeld van Jezus en ons. Dwars door Christus lijden heen, mogen we leven en is Hij met ons verbonden. We mogen als groene frisse ranken leven. God kreeg ons lief en ging dood aan ons bestaan; opdat wij zouden leven door Hem. Genade op-en-top.

Genadig opgeraapt

Een rank draagt niet vanzelf het eerste jaar vrucht. Hij moet eerst goed hechten, soms wat gesnoeid. De ranken (in Hem) die naar beneden hangen, worden opgeraapt en door een emmer water gehaald; voordat de wijngaardenier hem opbindt. Wat lijken wij veel op zo’n rank. Waar zijn onze vruchten? We groeien wel alle kanten op en worden door Hem opgeraapt uit de modder, gewassen en opgebonden om vrucht te dragen. God heeft geduld met ons, bij Hem kunnen we terecht.

Genadig onder handen genomen

Het gaat niet vanzelf goed met de druiventros. Sommige druiven groeien goed, andere hinderen de groei. Die moeten gesnoeid (gekrent) worden. Die druiventros moet groeien en rijpen; vrucht dragen. We mogen ons in de handen van de Heere geven, Hij neemt het zondige weg. We mogen leven van verzoening als we afsterven van alles wat van ons is. Dan dragen we vrucht die smaakt naar Hem.

 

Categorieën