16 mei 2021

Als je de enige bent die gelooft

Predikant:
Bijbeltekst: Daniel 1
Dienstsoort:

Samenvatting

Wat een ongelooflijke schok moet het zijn geweest voor Daniël en zijn vrienden, en alle andere mensen die gedeporteerd werden naar Babel. Nebukadnezar had de gewoonte om de bovenlaag van de samenleving extra aandacht te geven, om hen op te leiden aan het hof. Op die manier bond hij deze jonge mannen aan zichzelf en zijn hof, en zette hij hun kennis, inzicht en ervaring in voor zijn eigen koninkrijk. Als dat tegen je wil gebeurt, zal dat moeilijk zijn om mee om te gaan. Ze moeten een ander leven gaan leiden dan ze gewend waren in Jeruzalem. Onvoorstelbaar dus. Gelukkig hadden ze elkaar nog. Terwijl ze daar zijn, proberen ze trouw te blijven aan hun identiteit en aan de God van Israël. Wellicht herken je dit in je eigen leven. Terwijl jij je vast probeert te houden aan God en aan de Bijbel, zie je om je heen mensen die heel anders in het leven staan. Je kunt je soms eenzaam voelen als je trouw probeert te blijven aan je geloof. Of wellicht voel je je op een andere manier eenzaam, omdat je geen aansluiting hebt met andere christenen omdat ze je niet begrijpen en wellicht snel met hun oordeel klaar staan.

Daniël en zijn vrienden waren opgegroeid met het idee dat ze het uitverkoren volk waren. Maar wat blijft er over van dat vertrouwen in het verre Babel? De goden van Babel lijken veel sterker. De God van Israël lijkt wel dood. Althans – dat dachten de Babyloniërs. Daarom krijgen Daniël en zijn vrienden andere namen. Hun namen verwijzen niet meer naar de God van Israël, maar naar de goden van Babel. Ook onze cultuur zegt tegen ons dat onze God achterhaald is. Het geloof is in ieder geval voor Daniël en zijn vrienden, en misschien ook voor jou, geen zekerheid. Als je omringt bent door mensen die niet in Hem geloven – hoe blijf je dan vasthouden aan het geloof? De moeilijkheid voor Daniël en zijn vrienden was ook nog eens dat de Heere zelf de ballingschap had toegelaten. Maar temidden van die eenzaamheid en verwarring zien we iets bijzonders gebeuren. Deze vier jongens nemen een heel moedig besluit. Ze besluiten ze dat ze God en Zijn geboden willen blijven gehoorzamen. Die keuze was veel meer dan de keuze voor een vegetarische levenswijze. Het was een belijdenis: onze God is niet dood, maar Hij leeft! Ook als ik Hem niet voel, ook als ik me eenzaam voel, is Hij mijn toewijding meer dan waard. Dat is een bemoediging voor ons: God is er ook op de plek waar jij je niet thuis voelt. God is niet van mij, van de kerk, van de christenen, maar ik ben van God. Hij is overal. Ook in jouw ballingschap. God is groter dan het beeld dat wij van Hem hebben. Ik maak een klein uitstapje naar het Nieuwe Testament. Vandaag is wezenzondag, we bereiden ons voor op Pinksteren. Met Hemelvaart moesten de discipelen afscheid nemen van Jezus. Ze moesten er op vertrouwen dat God een beter plan had. We lezen dat de discipelen Hem aanbaden, maar sommigen ook twijfelden. Hierin voelen we de spanning; het is moeilijk om te vertrouwen dat Zijn plan goed is.

De boodschap dat God bij je is, is een bekende boodschap. Maar laten we het iets meer praktisch maken. Hoe is God bij je in de ballingschap? Wat merk je daarvan? Een aantal voorbeelden vanuit de tekst:

  • God geeft vrienden. Daniël stond er niet alleen voor. Sta je open voor dit soort vriendschappen, en voor wie ben je zelf zo’n vriend?
  • God geeft mensen die met je mee denken. Zoals het hoofd van de hovelingen Daniël gunstig gezind was. Hij gaat met de vrienden in gesprek en denkt met hen mee.
  • God geeft hen een missie. De vrienden moeten hun inzicht, wijsheid, kennis en verstand inzetten in Babel. Dat was niet de droombaan die deze vier jongens zich hadden voorgesteld. Misschien vraag je je af hoe je God kunt dienen met je baan in de wereld, of vanuit je eigen huiskamer. Hoe kun je je inzetten voor Zijn koninkrijk? God is groter dan je denkt! Hij stelt niet alleen belang in christelijk werk. Hij stelt belang in elk werk in deze maatschappij. Hij roept jou daar om jouw werk zo goed mogelijk te doen.

Zoals God bouwt aan Babel door de vier vrienden heen, zo bouwt Hij ook aan Nederland door ons heen. We hebben een missie op de plek waar we zijn. Op die plek heeft God een plan voor jou, met jou en door jou, ook al voelen wij ons er misschien niet thuis. Want God is groter dan dat wij denken. Nemen wij die les vanmiddag over? God is groter dan elke menselijke cultuur dan ook. Dat is een les waar Daniël 2 met name op ingaat. Het verhaal waarin Nebukadnezar een droom krijgt, over het beeld wat in stukken gaat. Dat beeld (wat de aardse koninkrijken voorstelt) wordt door een klein steentje vernietigd. En dat steentje groeit uit tot een grote berg. God is groter, en daarom mogen wij hem aanbidden! Amen!

Categorieën