30 april 2023

Als je goede jaren wilt genieten

Predikant:
Bijbeltekst: Psalm 34: 1-31
Dienstsoort:

Samenvatting

In Psalm 34 wordt gevraagd:  Wie is de man die vreugde vindt in het leven, die dagen liefheeft om het goede te zien? Dat is iets wat we toch allemaal graag willen? Hoe oud of jong je ook bent, je hoopt op goede dagen en jaren vol geluk. Dat niet alleen voor jezelf, ook voor je naasten. Maar het is niet zo vanzelfsprekend. Er zijn ook mindere, slechte jaren tussen. Had je toen maar meer van het goede genoten. Sommigen kennen alleen maar goede dagen, anderen heel zelden. Oneerlijk verdeeld lijkt het wel. Maar we hebben het niet zelf in de hand, de dingen vallen ons toe. We kunnen zwaar getroffen worden, zegt dit lied.

 

Wat kun je zelf doen? Door schade en schande heeft David dit geleerd. Hij zat in een noodsituatie en deed zich voor als krankzinnige bij Abimelech achis, de Filistijnse koning. David was op de vlucht voor Saul en werd nu weer weggejaagd. In vers 18 schrijft hij dat de Heere hem redde uit benauwdheden. Zo is God; al kom je door eigen schuld in problemen dan wil God je redden.

 

14Behoed je tong voor het kwaad nun en je lippen voor het spreken van bedrog. 15Keer je af van het kwaad en doe het goede; samech zoek de vrede en jaag  die na. Dat is de raad die David  ons geven wil. Hij had Saul kunnen doden, maar deed het niet. David had al doende geleerd, het was niet alleen levenservaring, maar ook een basisidee; goed leven hangt af van een goed leven. We vinden het allebei belangrijk, maar doen we het ook? Gaat het alleen om comfort voor jezelf?  Heiligt het doel alle middelen? Is het belangrijker dat je er komt, hoe je er komt is ondergeschikt? Wel legaal, maar toch…? Ellenbogenwerk? Ogen sluiten voor onrecht wat jouw bedrijf aanricht. Een oneerlijke werkhouding? Slecht omgaan met de schepping? Niet immoreel, maar amoreel streven naar een goed leven.

 

De bijbel zegt: het goede leven is meer dan alleen binnen de regels blijven; het is het kwade mijden, geen kwaad spreken, eerlijk zijn op alle mogelijke manieren, anders is het niet goed-leven zoals God het wil. Doel en middelen horen bij elkaar.  We kunnen een prima vent lijken, maar toch alleen bezig zijn met onze eigen manier van leven op een schijnbare vrome manier. Een teken van ongeloof en gebrek aan ontzag voor God. Aan welke stem hechten wij waarde en luisteren we naar? Stellen we ons vertrouwen op God  of willen we niet opvallen en blijven we goed leven zoals wij willen? Dan is er geen echt ontzag voor God, ook al praten we nog zo vroom.

 

Niet alleen David had ervaren dat niemand is als God, Jezus had dat ook. God geeft alleen echte vrijheid, Hij alleen is goed. Dan behoed je je tong voor het kwaad, doe je jezelf niet anders voor dan je bent. Keer je af van het kwade en draai je om, om het goede te doen, op welke manier en waar/ hoe dan ook. Zoek de vrede en jaag die na. Dan ben je op je gemak, is er geen strijd, op welk gebied dan ook. Waar polarisatie is, probeer te zoeken naar vrede. Dat is de manier van leven die leidt naar een goed leven. Dat zegt Jezus ook tegen Zijn volgelingen.

 

Als ik dat allemaal doe, krijg ik dan een goed leven/ veel geld, vakantie en comfort? Zonder ellende en tegenslag? Dat wordt niet beloofd. De rechtvaardige blijft niets bespaard. Vrijheid, vreugde, geluk, geen gebrek, God is bij je; dat beloofd God wel!

14Behoed je tong voor het kwaad nun en je lippen voor het spreken van bedrog. 15Keer je af van het kwaad en doe het goede; samech zoek de vrede en jaag  die na. Van die dingen krijg je geen spijt! Amen.

Categorieën