13 maart 2016

Als je Jezus rechtvaardig noemt, handel daar dan ook naar

Predikant:
Bijbeltekst: Mattheüs 27:19
Dienstsoort:

Samenvatting

Mattheus heeft het evangelie geschreven voor de Joden die tot het geloof in Jezus zijn gekomen. Mattheus wil overtuigen dat Jezus van Nazareth de langverwachte Messias is. Het evangelie van Mattheus begint daarom met een stamboom waarin duidelijk wordt dat Jezus een Jood is. Daarnaast laat Mattheus ook zien dat het evangelie ook de grens over gaat de wereld in. Dus eerst Israël en daarna de volken. Het valt ook op dat het telkens niet-Joden zijn die een voorbeeldpositie (qua gedrag en woorden) ten opzichte van de Joden innemen. In hoofdstuk 2 gaan de wijzen uit het Oosten naar Bethlehem, terwijl de schriftgeleerden in Jeruzalem bleven. Mattheus geeft eigenlijk stille kritiek op Joden.

In deze geschiedenis gaat het over twee niet Joden: Pilatus en zijn vrouw. Het gedrag van hen is echter heel anders dan de wijzen uit het Oosten. Pilatus en zijn vrouw gebruiken mooie woorden, maar tot aanbidding komt het niet. Ook voor ons geldt: als wij de Heere Jezus niet aanbidden zijn onze woorden en godsdienst niets waard.
De joden hadden de Heere Jezus al schuldig verklaard aan godslastering. Het doodsvonnis mogen de joden echter niet voltrekken. Ondertussen erkent de Jood Judas aan de overpriesters dat de Heere Jezus onschuldig is. We hebben hier dus te maken met drie mensen die verklaard hebben dat Jezus onschuldig is. Hiermee houdt Mattheus dus weer een spiegel aan de Joden voor. Wat doen wij met deze onschuld van Jezus?

Pilatus ziet dat hier een weerloze man staat die niets zegt. Jezus die drie jaar goed heeft gedaan wordt nu uitgejoeld door zijn eigen volk. Pilatus begrijpt ook wel dat het bewijsmateriaal niet deugt. Pilatus denkt het op te lossen met een amnestieregeling. Hij beseft echter niet dat Jezus uit nijdigheid is overgeleverd. Dan komt er een boodschap van zijn vrouw (Claudia): "Laat je toch niet in met deze Rechtvaardige, want ik heb vandaag in een droom veel om Hem geleden." Claudia had dus een nare droom. In het evangelie van Mattheus zien we vaker een droom. Jozef had een droom over een vrouw die het leven van de Heere Jezus inleidde. De vrouw Claudia had een droom voor haar man die het leven van Jezus uitleidde. We mogen best zeggen dat deze droom ook valt onder de koepel van Gods besturing. De heidense vrouw Claudia neemt het op voor Jezus terwijl de Joden roepen om de vrijlating van Barabbas. Pilatus neemt het bericht van zijn vrouw serieus, want later spreekt hij ook uit dat Jezus onschuldig is. Deze passage komt alleen in het Mattheus-evangelie voor. De wijzen uit het oosten, Claudia, Pilatus en een Romeinse soldaat (bij het sterven van Jezus) erkennen allen Jezus onschuld.

Wat betekent hier "rechtvaardig"? Jezus dacht en handelde volgens de wil van Zijn Vader. Er was niets op Jezus aan te merken. Jezus vervult trouw Zijn opdracht door weerloos te staan voor de aardse rechter. Wij zijn niet rechtvaardig, want we gehoorzamen God niet in alles en geven God niet alles wat Hij vraagt. Is er een gebod aan te geven waarover we niet struikelen? Als wij staan voor de rechterstoel van God hebben we niets te zeggen. Claudia zegt mooie dingen over Jezus, maar blijft wel achter haar man staan door een neutrale positie in te nemen. Jezus wil echter niet dat we neutraal tegenover hem kunnen staan. Claudia had moeten zeggen tegen Pilatus: "doe je werk en spreek recht". Nu is ze egoïstisch en adviseert ze Pilatus om afzijdig te blijven.
Medelijden met de Heere Jezus maakt ons niet rechtvaardig voor God. Wij moeten echter onze schuld bekennen en Jezus erkennen als zaligmaker. Jezus zorgde voor onrust bij Claudia. De Heere Jezus heeft ook gezegd: ik ben niet gekomen om vrede te brengen in deze wereld, maar het zwaard. Jezus vraagt van ons niet dat we hem aardig vinden. Hij vraagt van ons erkenning als redder en overgave tot volgeling van Hem. Claudia kiest voor zichzelf en laat Jezus vallen. Jezus vraagt van ons: "leg uw handen in Mijn handen". Het volgen van Jezus van ons is vaak onder de maat, maar we mogen geloven dat we dan toch een voorspraak hebben bij de Vader: Jezus Christus.

Als je Jezus rechtvaardig noemt, handel dan daar ook naar. Het leven met Christus zorgt voor lijden, maar wie met Jezus lijdt zal ook met Jezus leven in Zijn overwinning.

Categorieën