2 april 2023

als jezus voor jou niet (meer) hoeft

Predikant:
Bijbeltekst: lukas 23:13-25
Dienstsoort:

Samenvatting:

Bijbellezing uit het Nieuwe Testament: Galaten 5 en Lukas 23 vers 13-25

Thema: Als Jezus voor jou/u niet (meer) hoeft…

 

De redelijkheid is vaak zoek,…

Pilatus heeft zich lelijk verrekend. Hij bedacht een escape, argumenten tegen de eisers hadden niet geholpen. Jezus had niet gezegd dat er geen belasting betaald moest worden, Hij had het volk niet misleid. Hij verbeelde zich niets, Hij was de Messias. Pilatus begreep dat alle redelijkheid zoek was en dat het Romeinse recht hier geen hout kon snijden. Nadat Pilatus de overpriesters en de leiders en het volk bijeengeroepen had, zei hij tegen hen: 14U hebt deze Mens naar mij toe gebracht als Iemand Die het volk afvallig maakt. En zie, ik heb Hem in uw aanwezigheid ondervraagd, maar ik heb in deze Mens niets gevonden dat Hem schuldig maakt aan die dingen waarvan u Hem beschuldigt. 15Ja, ook Herodes niet, want ik heb u naar hem toe gestuurd en zie, er is door Hem niets gedaan wat de dood verdient. Deze opportunist schoof een keuze voor zich uit en hoopte er zelf zonder kleerscheuren er vanaf te komen. Daarom kwam de joodse gewoonte hem goed van pas: met het Pascha moest een veroordeelde worden vrij gelaten, Barabbas stond daarvoor op de nominatie; een vrijheidsstrijder die er niet voor terugdeinsde om te moorden.

Jezus en Barabbas worden naast elkaar gezet. Pilatus schuift de keus van zich af en kan zijn handen in onschuld wassen. De mensen hebben al gekozen: Jezus moet dood, hoe dan ook. En de redelijkheid is zoek; kruisig de onschuldige Jezus en laat de moordenaar los! Het maken van een keuze begint vanbinnen, toen en nu. En dan komen de redenen vanzelf, al loopt het vaak door elkaar. De afkeer overwint, je gaat geloven in je eigen zogenaamd goede redenen waarom jij het met Jezus hebt gehad. Vaak gebeurt dat in de tienerjaren, maar het kan ook op andere leeftijden, ook onder ons.  We worden met de bewustwording niet in een hoek gezet, maar eraan ontdekt. We mogen ons gezien weten.

Welke redenen kunnen bij jou leven waarom Jezus niet meer hoeft? Wie bewijst het me dat Jezus echt is, wordt mij niet van alles aangepraat? Anderen kunnen daar steeds minder tegenin brengen. Als kind geloofde je, maar inmiddels ben je vaak teleurgesteld, er was geen gehoor op je gebed. En dan ben je er klaar mee, logisch toch? Je zag meer wat afstootte, dan wat aantrok. Veel theoretisch geloof, maar de praktijk was omgekeerd. Dus, weg ermee, het slaat nergens op met die Jezus! Die bijbel is zo’n ingewikkeld boek vol gekke verhalen. Daar verdiep jij je toch niet in? En als je tot bekering komt, dan heb je geen leven meer en ben je je vrijheid kwijt.

Als dominee ben je dan net een soort Pilatus. Maar als het vast zit in iemand; dan is er snel een keus tegen Jezus en voor een Barabbas; een stoer figuur waar je mee aan kunt komen in deze wereld. Jezus wordt afgedankt zonder kloppende redenen. Waar blijft het scheurende voorhangsel als teken?  Moet Jezus afgedankt worden om Zijn genade en geduld. Als je opa en oma de bijbel konden begrijpen, kun jij als slimme student dat dan niet? Is dat slimheid of weerzin? We lazen Galaten 5, vergelijk jouw leven daar eens mee. Word dan eens eerlijk; gaat de lol dan van je leven af of wordt het juist plezieriger? Als je Jezus afdankt, wat gooi je dan weg? Je hoop op eeuwig geluk? Gevoel van houvast en vriendschap? Stabiliteit in je leven? Het doel van je leven, je fundament, Zijn leiding?

 

…maar dat heeft niet het laatste woord, wat Jezus betreft!

Pilatus laat het over aan de ontwikkeling, deze halfslachtigheid leidt overgave van de keus aan anderen. Zo ontdoet hij zich van de verantwoording van het zelf kiezen. Jezus leverde Hij aan hun over, Jezus werd onschuldig veroordeeld. Dat was het geheim van de offerdienst. Dit was het goddelijk recht. Het offer is voldaan, wij gaan vrijuit. De vrijlating van Barabbas (zoon van de vader) slaat nergens op. De oudste broeder, de Zoon van de vader moest het tekort voor Zijn rekening nemen. De schuldige mocht naar huis en de onschuldige Jezus aan het kruis! Deze liefde staat tegenover jouw keuze: is er een grotere liefde dan deze? Jezus verdient de keus van je hart, of niet?

 

Verwerkingspunten

  1. Waar zaten voor jou vanochtend de momenten van herkenning?
  2. Waar werd je door verrast (omdat het anders is dan je dacht)

 

Categorieën