24 april 2016

Beeld-vorming

Bijbeltekst: Psalm 16:8
Dienstsoort:

Samenvatting

Voorbeeld voor de kinderen: waar zit de TomTom in de auto? Op de voorruit! Als je de Heere voor ogen houdt, kom je altijd waar je wezen moet.

Ken je dat? Je bent een computerspelletje aan het spelen en je zit er zo lekker in. Het is dan lastig om te stoppen. Eén op de tien jongeren is gameverslaafd. Ze kunnen er niet meer van los komen. Gameverslaving begint bij zien. Het wordt door verbetering ook steeds echter gemaakt. Dan wordt je er steeds meer door aangetrokken. Het is belangrijk dat je beoordeelt waar je naar kijkt. Je hart, je denken wordt gevuld met dat wat we zien. Dat is niet zo onschuldig als het lijkt want het kan macht over je krijgen. Spreuken: bescherm je hart boven alles wat er te behoeden is want daaruit zijn de uitgangen van het leven. Let dus op, want dat wat je binnenlaat vormt je en bepaalt je gedrag. Je gaat dus lijken op wat je ziet.
Dit geldt voor jongeren met games, maar ook films met erotiek of boosheid/rivaliteit. Je wordt er ongelukkiger door. Wij kunnen op een andere manier “offers aan afgoden geven”. Je wordt beheerst door geld, je carrière, het jachtige van social media. Als iets belangrijker wordt dan God, dan wordt het een afgod. Waak dus over wat je toelaat in je leven.
In de navolging is het belangrijk wat je voor ogen houdt, anders ga je struikelen. In onze tekst staat Ik hou de Heere voor ogen. Wankelen: psalm 15 over de vraag wie bij God mag wonen. Als afsluiting: wie deze dingen doet, zal niet wankelen voor eeuwig. In het dienen van de Heere wankelen we niet als we dicht bij God leven. Daar gaat het dus ook in Psalm 16 over. God is ons door zijn Heilige Geest nabij en helpt ons. We kunnen Hem niet letterlijk zien want God is een geest.
Hoe doe je dat dan? Hoe werkt dat? Kijk naar vers 7: De Heere heeft David advies gegeven, de weg gewezen. Een coach is iemand die anderen helpt om goede keuzes te maken, om tot je bestemming te komen. Er zijn tegenwoordig allerlei coaches omdat het leven blijkbaar ingewikkeld geworden is. Dat coachen doet Hij door Zijn Woord heen. Al horende ga je Hem zien en ook loven. Hij laat je zien wat er echt toe doet, ook op langere termijn.
Dat woord moeten we allemaal serieus nemen. Er zijn doeners en denkers in de kerk, maar in Psalm 16 gaat dat verschil niet helemaal op. Een denker moet een doener zijn en een doener moet ook een denker zijn. Je moet wel horen wat God tot jou te zeggen heen. Gods Woord is voor iedereen even belangrijk. Het onderwijs gaat verder dan onze oren, het werkt door tot in ons innerlijk, zie vers 7. Zelfs ’s nachts onderwijzen mij mijn nieren. Gods woord spreekt dan tot ons van binnen uit. Hij is dan de aanwezige in ons hart en leven. De sprekende God komt je leven binnen.
Daardoor krijg je ook hoop: kijk maar naar vers 9: er volgen geweldige woorden van zekerheid en hoop. Zolang ik God in het oog heb, wankel ik niet, zelfs bewaart Hij mij voor de dood.

In het OT leefde het opstandingsgeloof nog niet zo. Het geloof bewaarde toen vooral voor dreiging en dood.
De woorden van Psalm 16 worden in het NT toegepast op de opstanding van de Heere Jezus. David heeft ontbinding gezien, maar Jezus heeft geen ontbinding gezien. Hij is opgestaan uit de dood en verrezen als de Levende. Ook al sterf je, als je in Mij gelooft, zul je leven.
Hij die de dood inging en doorging, droeg de zonde weg. Als je op Hem ziet ontvang je vergeving en het eeuwige leven. Hij de Heere Jezus voortdurend voor ogen, vertrouw je aan Hem toe. Als Hij aan je rechterhand is, wankel je niet. Hij die de dood overwon, kan ons ook op het rechte pad houden. In Jezus leren we de Eeuwige kennen. Door Hem ontvangen we het beste advies en een boodschap die standhoudt, zelfs door de dood heen. We schuiven dat maar liever voor ons uit.
Hij is ons voorgegaan en heeft ons graf geheiligd. Als dat geen hoop meer is. Hier leefde de vroege kerk uit, zelfs als ze vervolgd werden. Het leven is ons bereid door Zijn dood en opstanding.
Dan kan het niet meer stuk. Kun je je een betere coach wensen? Als God voor ons, wie zal tegen ons zijn? Liefelijkheden zijn in uw Rechterhand. Dat is de gevende hand van God. Hij geeft meer dan je dagelijkse boterham.

Kunnen we dit ook nog een praktisch maken in ons dagelijkse leven? Zie Psalm 16: 8. Ik stel de Heere voortdurend voor ogen. Richt je op Hem, lees Zijn Woord. Leef van Zijn rijkdom. Als dat zo is, heeft dat gevolgen voor de praktijk van ons leven. Als de liefde van God leeft in je hart, krijgt dat handen en voeten in je leven. Hoe je de dingen doen, wat je doet. De genade van God vormt je dan en leidt je van binnen uit.
Als je dan achter je beeldscherm zit, hoeveel waarde heeft dat dan nog? Je hebt met Minecraft een geweldig koninkrijk gebouwd. Zou er nog Minecraft zijn als Jezus terugkomt? Het is allemaal voorbij. Je mag heus wel een spelletje spelen, maar je moet wel nadenken. Het doet iets met je van binnen.
Als je de Heere voor ogen stelt, heb je genoeg aan Hem. Vers 2: er gaat niets boven U uit, Heere. Vers 5: De Heere is mijn deel, mijn beker.

De TomTom op de voorruit. Bid: Jezus ga ons voor op het levensspoor. (…) Voor ons aan Uw hand tot in ’t Vaderland. Omdat Hij aan Mijn rechterhand is, wankel ik niet.

Categorieën