17 maart 2019

Ben je er klaar voor?

Predikant:
Bijbeltekst: Lukas 22:24
Dienstsoort:

Samenvatting

Stel je voor dat je een voetbalcoach bent en vlak voor een belangrijke finalewedstrijd het team in de kleedkamer toespreekt over de strategie. Je bent nauwelijks uitgesproken, als er ruzie losbarst tussen de spelers onderling, wie welke plaats moet krijgen, wie de beste is, wie de meeste eer moet krijgen. Als voetbalcoach doe je nog enkele pogingen om de samenwerking te benadrukken, maar die is ver te zoeken. Zijn de spelers eigenlijk wel klaar voor de wedstrijd?

Ben jij er klaar voor, discipel?

De Heere Jezus heeft zojuist het Heilig Avondmaal ingesteld door het breken van het brood en het nemen van de drinkbeker. Hij verwijst expliciet naar zijn komend lijden en sterven. Maar dat wordt niet begrepen door de discipelen. Ze beginnen te discussiëren wie van hen Jezus zou verraden en wie van hen de belangrijkste is. Ze willen graag eer en status krijgen, een hoge positie krijgen in het aardse koninkrijk wat zij verwachten. Jezus hoort de discussie en spreekt meerdere keren zijn discipelen toe over de komende strijd en dat Zijn koninkrijk juist gepaard gaat met lijden en beproeving. Ook dit wordt niet begrepen. De discipelen zijn er na 3 jaar onderwijs nog niet klaar voor om hun plaats in het koninkrijk van God in te nemen.

Er loeren twee gevaren voor de discipelen: ontrouw/afhaken en eer/aanzien. Ook nu zijn er gemeenteleden die (geleidelijk) afhaken, om diverse redenen, als een Judas, eigenlijk nooit echt aangehaakt, of als een Petrus, op het verkeerde pad raken. Ook voor trouwe avondmaalsgangers kan dit een gevaar zijn. Daarnaast liggen eer en aanzien ook bij ons gevoelig: hoe kijken andere gemeenteleden tegen jou als christen aan. Pas op voor hoogmoed! Neem dit punt ook mee in je voorbereiding op het Heilig Avondmaal.

Bent U er klaar voor, Heere Jezus Christus?

Jezus zegt aan het eind, haast met een vermoeide zucht: ‘Het is genoeg’. De discipelen hebben het niet begrepen en het gesprek lijkt nutteloos. De conclusie is dat de Heere Jezus nog voordat Hij naar Getsemane gaat, de pure eenzaamheid al ervaart. Deze totale eenzaamheid en onbegrip voor Zijn positie en Zijn werk is er ook in het vervolg van Zijn lijdensweg: het verraad, de discussie, Gethsémané, Zijn arrestatie, de weg naar en aan het kruis. Hij ging die weg alleen.

Wellicht ervaar je onbegrip in je eigen omgeving wanneer je deelt Wie de Heere Jezus voor je is. Ook in de kerk of familie kan er twijfel, aanvechting of onderdrukkig zijn.

Jezus moet deze weg alleen gaan, dit is de enige manier waarop Zijn koninkrijk kan komen in deze wereld. ‘Alleen Jezus’ krijgt door deze geschiedenis een diepere dimensie.  Ook bij de viering van het Heilig Avondmaal gaat het om ‘Jezus alleen’.

Bent u/jij er klaar voor?

Ben je klaar voor de ontmoeting met Jezus aan Zijn tafel? In de week van voorbereiding en tijdens de viering richten we ons als Zijn gemeente en als Zijn kind, op Jezus alleen!

In deze geschiedenis zijn drie principes te vinden die ook belangrijk zijn in de voorbereiding op het Heilig Avondmaal:

  1. Jezus is een knecht die dient. Jezus verandert alles: Wereldse normen van status, eer, promotie en carrière staan op z’n kop. Alle verwachtingen worden bijgesteld, wanneer Jezus op nummer 1 staat in je leven. Hij is mijn Heer, mijn Kurios! Zijn vernedering en Zijn verhoging wordt gevierd in het Avondmaal. Het gevaar van voorbereiding is dat het om onszelf draait. Maar het gaat erom dat we ons richten op Hem alleen en alleen Hem, de dienende Koning, nodig hebben.
  1. Jezus vervult de belofte: Jezus citeert Jesaja 53 en wijst op zichzelf: Ik ben het die tot de misdadigers gerekend wordt. Hij heeft Zijn leven gegeven tot een rantsoen voor velen. Misschien zegt u dat u er nog niet klaar voor bent, maar Jezus is er wel klaar voor. Hij heeft zichzelf gegeven, opdat u zich aan Hem overgeeft! Ook al verprutsen wij het telkens opnieuw, wij zoeken onze zaligheid buiten onszelf in Jezus Christus.
  2. Jezus verzekert zijn volgelingen dat het koninkrijk van God komt. Tussen Jezus als de diende knecht en de Jezus als de vervulling van de belofte, proef je de zekerheid. Hij gaat door en geeft niet op. Zijn koninkrijk komt. Dat is een zekerheid. Hij verzekert dat er hoop en vergeving is. Laten we niet twijfelen aan Zijn genade maar hier juist op pleiten!

Categorieën