22 januari 2017

Beslist niet!

Predikant:
Bijbeltekst: Johannes 6:35-40 Hebreen 13:5,6
Dienstsoort:

Samenvatting:

Thema van de preek: beslist niet!

2 gedachten:

belofte voor alle gelovigen (Hebreën 13:5)
Belijdenis van alle gelovigen (Hebreën 13:6)

Preek
In Hebreën 13 worden vijf liefdes opgesomd, te weten de broederliefde (vers 1), vreemdelingenliefde/gastvrijheid (vers 2), gevangenenliefde (vers 3), huwelijksliefde (vers 4) en de geldliefde (vers 5, waar tegen gewaarschuwd wordt). De huwelijksliefde tussen man en vrouw is te vergelijken met de liefde tussen God en Zijn bruidsgemeente. Het is daarom extra belangrijk dat deze huwelijksliefde in stand blijft.

belofte voor alle gelovigen (Hebreën 13:5)

Bij tegenslagen kan het zomaar gebeuren dat we bezet worden door geldzorgen. Daarom roept Paulus op om tevreden te zijn met wat we hebben, ook al is dat wat krap. dan mogen we belijden “Het is mij goed wat Mij God beschikt, want de schat in de hemel kan mij nooit ontnomen worden”. Wees tevreden met wat u hebt, want Hij heeft zelf gezegd: Ik zal u beslist niet loslaten en Ik zal u beslist niet verlaten (vers 5). Hierin is God de echte JHWH: de “Ik ben er bij”, zoals zo mooi verwoord in opwekkingslied 729.

Soms brengt God de storm tot stilte,
soms leidt Hij ons er doorheen.
In de stormen van het leven
zijn we niet alleen.
Soms geneest Hij ons van ziekte,
soms laat Hij het lijden toe.
Hoe het ook zij, hoe het ook zij,
Hij is erbij.

Soms tilt God ons over bergen,
soms voert Hij ons er omheen.
Maar hoe zwaar de weg ook zijn zal,
wij gaan niet alleen.
Soms draagt Hij ons in zijn armen,
soms laat Hij ons even gaan.
Hoe het ook zij, hoe het ook zij,
Hij is erbij.

In het Oude Testament komen deze woorden drie keer tegen.
Als Jacob gevlucht is zegt God in Bethel dat Hij Jacob niet zal verlaten. God heeft dat zelf gezegd en daar kan Jacob altijd op terugvallen. Ook al waren de omstandigheden moeilijk, toch was Jacob altijd rijk door de aanwezigheid van God.
Toen Jozua Mozes opvolgde zei God dat Hij met Jozua mee zou gaan, ook als Mozes er niet meer zou zijn.
Toen Salomo David opvolgde, zegt God ook dat Hij Salomo niet zal begeven of verlaten. Salomo staat er dus niet alleen voor.

neverleaveyouIn vers 5 staat er volgens de grondtekst vijf keer een ontkenning, wat in het Nederlands vertaald is met “beslist niet”. Het is dus een geweldige ontkenning, dat God je niet zal verlaten. Dat maakt deze belofte extra rijk. Zo is God. Het is goed om zo’n rijke belofte te onthouden, door zo’n tekst uit het hoofd te leren. Zo kunnen we een lievelingstekst hebben, zodanig zelfs dat je zou willen dat er bij je rouwdienst over gepreekt zou worden. Iedereen zou je kunnen kunnen verlaten (familie, vrienden, enz.), maar God doet dat niet. Je kunt het gevoel hebben dat de hemel helemaal dicht zit en er geen gebed meer doorkomt. In een dergelijke situatie gaat God bemoedigen: kan een moeder haar zuigeling vergeten? Ook al zou dat zo zijn, zegt God, Ik zal je niet verlaten. Dat zeggen God de Vader, God de Zoon (Ik ben bij u tot de voleinding van de wereld) en God de Heilige Geest. Aan deze tekst kun je je vastklemmen.

Bij de huwelijksbelofte wordt ook gezegd “dat je elkaar nimmermeer zult verlaten”, maar dat gaat weleens mis door echtscheiding. Het lukt dan niet om de belofte waar te maken. Deze belofte van God wordt echter altijd wel waargemaakt, want God houdt Zijn woord. Het betekent niet dat er nooit moeite en zorgen zullen zijn. Maar God is er dan altijd bij.
Onze gedachten gaan uit naar mensen die weduwnaar of weduwe zijn. Na de begrafenis zul je je alleen en verlaten voelen. Als je dat niet meegemaakt hebt, kun je je dat nooit goed voorstellen. Is deze tekst dan wel of geen bemoediging? Onze gedachten gaan ook uit naar ouderen, waarbij het lichaam wordt afgebroken en de gezondheid minder wordt. Je kunt je zo in de steek gelaten voelen als de medische wereld niets meer aan je gezondheid kan doen . Deze tekst kan dan een bemoediging zijn. De Heere gaat ook met je mee in het ziekenhuis. Je mag je vinger bij de tekst leggen, want Hij heeft het zelf gezegd. Hiervoor moet je een geloof hebben als dat van een kind. God is er bij met zijn almacht en liefde.

Waarom kan God ons niet verlaten?: Omdat God Zijn Zoon wel heeft verlaten toen Hij aan het kruis hing. De Heere Jezus is nooit verlaten geweest: de Vader was er bij de geboorte, in Gethsemane en op weg naar het kruis. In de drie uren van duisternis moet de vader Zijn Zoon wel loslaten. Hij verlaten, opdat wij nimmermeer verlaten zouden worden. Deze tekst geldt voor altijd, tot op je sterfdag toe. Ook dan is het waar. Als je door het doodwater moet, is Hij er bij. Ook bij de rechterstoel is God erbij, want je bent gekocht door het bloed van Jezus. Na het oordeel zullen we de volle draagwijdte en vreugde van deze tekstwoorden bevatten. Dan mogen we altijd bij Hem wonen en met de Heilige Geest vervuld zijn.

2. Belijdenis van alle gelovigen (Hebreën 13:6)
Het antwoord van de gelovige op deze belofte is: “de Heere is voor mij een Helper en ik zal niet vrezen. Wat zal een mens mij doen?” In psalm 118:6 staan deze woorden ook. Je mag dit dus ook zingen. Psalm 118 is door de Heere Jezus gezongen in Zijn laatste nacht, na het avondmaal. Ondanks dat de Heere Jezus naar de tuin van de pijn ging en het lijden tegemoet ging, zong Hij deze woorden. de vijand kan wel de buitenkant pakken, maar niet de binnenkant.
Er was eens een meisje van ongeveer 12 jaar in een land waar christenen vervolgd werden. Ze zei, dat als je Jezus volgt je niet veilig bent. Haar moeder gaf als voorbeeld een luciferdoosje (lichaam) met een gouden munt (ziel) erin. Door scheuren, verkreukelen of zelfs verbranden van het luciferdoosje blijft de gouden munt behouden.
De woorden uit vers 6 zijn heel persoonlijk (bedoeld). er staat niet voor niets de woorden, ik, mij en ik. Als we dat ervaren is daar ook niet over te discussiëren. In tijden van beproeving mogen we blijven pleiten op de beloften in de lijn van: beloften, beproeving en betrouwbaar gebleken beloften. Sommige christenen zijn stil en als er dan moeilijkheden gaan ze juist spreken.

Deze belofte is er alleen voor gelovigen. In Johannes 6 staat echter een andere belofte, die geldt voor alle mensen: “die tot Mij komt zal ik nimmermeer uitwerpen”. Wie er ook maar komt, hoe slecht en verdorven, zal nooit uitgeworpen worden. Je wordt hartelijk ontvangen als je naar Jezus toekomt. Ook als je zondig, oud, niets te geven hebt, enzovoorts. Over deze belofte zal de volgende keer gepreekt worden. Daarom:

Kom tot uw Heiland, toef langer niet
kom nu tot Hem, die redding u biedt
die ook voor u de hemel verliet
hoor naar Zijn roepstem, kom
Amen

Categorieën