28 januari 2018

Bewaar het pand

Predikant:
Bijbeltekst: 1 Koningen 21:3
Dienstsoort:

Samenvatting

Thema: Bewaar het pand!
1. Door God gegeven (vers 1)
2. Door Achab gewild (vers 2)
3. Door Naboth geweigerd (vers 3)

Samenvatting:
1
Kinderen zijn hinderen, zei vader Cats. Maar hij vergat dat hij er zelf ook een was geweest en bovendien is het niet Bijbels. Een kind is een kostbaar bezit, een pand aan jou toevertrouwd. Of om het in de woorden van dit Bijbelgedeelte te zeggen: kinderen zijn een erfdeel.
Maar, kinderen zijn ook met zonden bevlekt. Het is aan de ouders om op de juiste manier in kinderharten te zaaien. Want je zult oogsten, wat je hebt gezaaid.
In hoofdstuk 17 gaat het over de eerste tafel van de wet. Wie is de God van Israël? In dit hoofdstuk gaat het over de tweede tafel van de wet. Hoe ga je om met je naaste?
Naboth en Achab zijn buren en Achab zou het stuk land van Naboth graag willen hebben. Echter, na de verovering van Kanaän noemt God dit Zijn land en geeft Hij elk geslacht een stukje in bruikleen. De stukken land mochten niet verkocht worden, dus ook dat van Naboth niet.
Het land was een erfdeel; kinderen zijn ook een erfdeel. Er is ook nog een hemels erfdeel. God geeft vergeving, uitverkiezing, zegen. Daar moeten we goed op passen, want er zijn mensen die dat erfdeel willen afpakken.
2
Achab heeft van alles, een buitenverblijf, een paleis, maar dat stukje grond van Naboth dat moet er bij. Die dwanggedachte is mogelijk slechts met een vluchtige blik op die tuin begonnen. Maar van de zonde van de begeerte, gaat het over in de zonde van de leugen in het rechtsproces en loopt het uit op de zonde van de doodslag. De vraag is of je die eerste gedachte koestert of dat je die afkapt. Zoals Jezus radicaal zei: ergert je hand je? Hak hem af.
Toch is niet alle begeerte verkeerd. Want het verlangen naar Christus begint ook met een blik op Hem. Achab is echter gericht op de dingen hier beneden. Tijdens de droogte zocht hij gras voor zijn paarden, nu zoekt hij ruimte voor een moestuin. Voor ons ligt er de grote uitdaging om te zoeken naar de zaken van de eeuwigheid.
Achab gaat eens informeren of hij de tuin kan kopen of hem kan ruilen met een mooiere. Achab staat hierin symbool voor de wereld of de duivel. De wijngaard, als beeld van de vreugde voor God, wordt ingeruild voor een groentetuin, als beeld van de behoefte van vandaag.
Wat is de waarde van een hoge status, een goede carrière, rijkdom? Jezus wil ons eeuwig gelukkig maken. Hij heeft zelfs zijn leven voor ons gegeven.
Rowland Hill preekte in de 18e eeuw in de open lucht. Tijdens zijn preek kwam er de rijke freule Erskine langs, die een uitbundig leven leidde, om hem eens te horen. Daarop sprak hij: zullen we haar ziel per opbod verkopen? De wereld biedt pracht, genot en eretitels, maar geen eeuwig leven. Dat bod is te laag. De duivel biedt hartstochten en plezier, maar wil er haar ziel voor terug. Die prijs is te hoog. Jezus, Hij heeft Zijn eigen leven voor haar geven en biedt haar eeuwig leven. Het enige wat hij terug wil is haar zonde en haar leegte. Dat trof lady Erskine en ze zei hartelijk ja op dit aanbod.
3
Naboth weigert het aanbod van de koning, want voor Hem staat het Woord van God daarboven.
Het woord moestuin komt tweemaal voor in het Oude Testament. De ene keer is hier, de andere keer is in Deuteronomium. Daar staat de moestuin symbool voor het land Egypte. De wijngaard is in de Bijbel een beeld van Israël. Hoewel ons leven en het leven van onze kinderen grenst aan de tuin van Achab, aan de wereld, is het de vraag of we onze christelijke scholen, onze christelijke gezinnen ook opofferen aan die wereld.
Wat hebben wij gekregen als erfdelen van de vaderen? Het Woord van God, daar moet niets van af. Daarin lezen we over schepping, zonde, vergeving, hoop. We hebben ook de kerk gekregen. Dat is de plek waar God zich wil openbaren. Ruil het niet in voor een concertzaal, de Kuip of voor de natuur. Verkwansel ook het gebed niet. We hebben mogelijk ook al jong geleerd hoe we moesten bidden voor onszelf en anderen. Allemaal waardevolle zaken.
Tot slot is Naboth ook een beeld van de Heere Jezus. Onschuldig vonden ze beiden de dood door valse getuigen. Buiten de stad vinden ze de dood op basis van beschuldigingen van majesteitsschennis en Godsschennis. Maar er is ook een verschil. Het bloed van Naboth riep op tot wraak. Maar het bloed van Christus spreekt van verzoening.

 

Categorieën