20 maart 2016

Bij het kruis van Jezus

Predikant:
Bijbeltekst: Johannes 19:25
Dienstsoort:

Samenvatting

1. De Middelaar aan het kruis
2. De zondaar bij het kruis

1. In de Thora wordt in Exodus verhaald dat het volk door de Rode Zee in de woestijn komt, waar ze bitter water aantreffen en gaan mopperen. Mozes werpt een hout in het water waarop dat zoet wordt en drinkbaar. Zo is ook het kruis een wonder in de wereld wat de bittere wateren van je leven zoet maakt, het geeft vreugde en kracht. De Zoon van de timmerman werd uitgerekt en aan het kruis gespijkerd. Ook Noach klopte spijkers in de ark. Zo is het kruis de ark van behoud ! Hij heeft Zelf onze zonden gedragen op het hout, het Lam ten brandoffer.
2. Voor wie ? Je kunt de hele Golgothageschiedenis uit je hoofd kennen maar dat is niet genoeg. Mag ik er mijn hand op leggen ? Goede grond is nodig ! Wie mogen er aan het Avondmaal, letterlijk, wie staan er bij het kruis ? Het kruis als een magneet, Jezus spreekt en trekt tegelijk. Hij trekt hen tot zich, het is aantrekkelijk, Hij trekt heel dicht naar zich toe. Na Zijn verhoging aan het kruis trekt Hij hen tot Zich. Het Franse woord voor magneet is l’aimant wat beminnende en aantrekkende betekent. Aime is houden van, het kruis als magneet. Hoe weet ik of ik een kind van God of van Egypte ben ? Kinderen van God worden aangetrokken. De handen van Jezus zijn als vleugels uitgebreid, een vluchtheuvel.
De eerste dicht bij Zijn kruis is de moordenaar, een terminaal iemand. Waar moet zo’n man heen ? Ik neem jou mee in het paradijs ! De boodschap voor alle eeuwen en plaatsen, bij het naderen van de dood, dan wordt je aangenomen. Mensen die agressief waren, hun leven hebben verknald. Ook onder ons zijn moordenaars, zij die hun broeder haten, kun je aan de tafel naast iedereen zitten ?
De tweede is Maria Magdalena die gebonden was geweest door zeven duivelen. Jezus maakte haar rein. Jezus voor onreine vrouwen, Hij heeft haar verlost van de duivel !
De derde is een heidense hoofdman, onderdeel van het executiepeleton, iemand die totaal onwetend is. Hij krijgt het licht in zijn hart en zegt: Waarlijk, Deze was Gods Zoon ! Een voorbeeld voor de geestelijk onwetenden.
De vierde is de groep felle vijanden, ze haten en bespotten hem. Deze meute staat echter na 53 dagen met Pinksteren te schreeuwen om genade ! Hij stierf voor hen, voor vijanden. Zij vertegenwoordigen de miljoenen die door Hem worden omgezet. Afgelopen vrijdag was het aannemingsavond voor geloofsbelijdenis, ook hieronder zijn er die afgedwaald waren en door Hem opgezocht !
De vijfde is de vrouw met het gebroken hart, Maria Dolorosa, Zijn moeder. Een zwaard is door haar ziel gegaan, zoals door Simeon gesproken. Ga naar Jezus toe met dat gebroken hart, Hij heelt het. 40 Dagen later verheugt zij zich met grote blijdschap. Ik mag je vanaf het kruis verkondigen namens mijn Meester dat er genezing en vertroosting is in Zijn bloed en wonden !
De zesde is Petrus ? Nee, die staat er niet. Hij zit nog in het tranendal van berouw. Had ‘ie er maar gestaan, nu moet hij nog drie dagen wachten. Een boodschap voor al die mensen die Jezus zo vaak hebben verloochend.
Er is nog een plekje, voor Judas ? Nee, hoewel het ook voor hem had gekund. Hij heeft echter de dood gezocht, is voor eeuwig verloren gegaan.
Ik ga op deze lege plek aan de voet van het kruis staan en predik tot alle Judassen die Hem verraden voor een goede baan, een schotel linzenmoes, kom tot Hem !
Voor wie is Hij eigenlijk niet gekomen ? Daar is niemand weggezonden die om schuldvergeving bad. Kom tot Hem !
…Daar is plaats bij het kruis … (Joh. de Heer)

Categorieën