6 januari 2019

Blijvende opdracht

Bijbeltekst: Lukas 18:1
Dienstsoort:

Samenvatting

‘Verder ben ik van mening dat Carhago moet verwoest worden’, sprak senator Cato. Deze machtige havenstad was een bedreiging voor de macht van Rome. Hij besloot elke redevoering met deze zin. En het is uiteindelijk gebeurd. De aanhouder wint!?
In onze tekst gaat het ook over volhouden, Gods koninkrijk komt, verlies de moed niet en blijf bidden!
We hebben het allemaal vreselijk druk met werk, school, gezin enz. Hebben we nog tijd om te bidden? En het duurt al zo lang, Petrus zei 2000 jaar geleden dat het einde nabij was, maar waar blijft die wederkomst? Is dat bidden om Gods komst niet iets voor de vervolgden of de Pinkstergemeenten? We hebben het zo goed en het loopt allemaal wel.
Toch zegt God dat we moeten blijven bidden en de moed niet opgeven, ook dit jaar. We leven in een wereld vol ellende, dichtbij en ver weg. Geld, macht en markt bepalen het leven. We knallen voor miljoenen de lucht in met oudjaar, terwijl mensen van een paar Euro per week rond moeten komen. Komt Jezus terug, waar merk en zie ik dat aan in 2019?
In de gelijkenis vertelt Jezus over de weduwe die onderdrukt wordt. In een provinciestadje heerst een machtige, goddeloze rechter die door niemand gecontroleerd wordt. Hij luistert naar God noch gebod, hij ontziet niemand en denkt alleen aan zichzelf. De Franse revolutie en onze ik-cultuur zien we hier al.
De weduwe komt bij de rechter aan de deur, ze vraagt om recht te doen aan haar wederpartij. Er staat dat ze weerloos is, maar niet dat ze in armoede leeft. Als weduwe mocht ze niet naar de rechtbank; er was geen man om het voor haar op te nemen. Als christen (en als kerk) zit je soms ook in zo’n positie; je wordt in een hoekje gedrukt. Maar houd moed, je mag leven van de genade van Christus al kan de wereld niet zo veel met jouw geloof. Toch blijft de opdracht uit onze tekst staan: Ga door!
Doe mij recht, zegt de weduwe verschillende keren. De rechter stuurt haar steeds weg. Maar de vrouw blijft hem achtervolgen. Het irriteert de man en hij is bang dat de vrouw hem uiteindelijk zal aanvallen. En de Heere zei: Hoor, wat de onrechtvaardige rechter zegt. Zal God dan geen recht doen aan Zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot Hem roepen, ook wanneer Hij lang wacht om hen te hulp te komen? God is de rechtvaardige Rechter. Hij vraagt van ons om voor Zijn schepping te zorgen en biddend uit te kijken naar Zijn wederkomst. Bidden om zekerheid in het geloof en verlangen om verlost te worden van de zonde.
Maar het blijft vaak zo stil in ons leven, je staat voor een deur, klopt aan, maar de deur blijft dicht. We moeten altijd bidden, dag en nacht roepen, maar moeten we niet werken? Ons gebed moet de dragende kracht zijn in heel ons leven, elke dag, bij alles wat we doen. Daaraan herken je de uitverkorene. Hoe weet ik dat ik uitverkoren ben? Dan klopt je hart in liefde tot Jezus en is je gebed de adem van de ziel.
Bid om de Geest in je hart en houd vol. Er zal weleens twijfel zijn en aanvechting. Maar God vraagt om geduld te oefenen; zegt Calvijn. God zal het kwaad wegdoen en alles helen. Al lijkt het of je achteruit gaat of dat God wegblijft; blijf bidden, God zal ons haastig (plotseling) recht doen en wederkomen. (Lucas 17 vers 20)
Maar zal de Zoon des mensen, als Hij komt, wel het geloof op de aarde vinden? Dit is de spits van de tekst, een blijvende opdracht om vol te houden Wat vindt Jezus bij u als Hij komt? Wat een dag als het geloof overgaat in aanschouwen. Dan is er geen duisternis of pijn, maar breekt de gouden dag aan waar volharden om gebeden is.

Categorieën