Samenvatting: Schriftlezingen uit het Nieuwe Testament: Johannes 17 vers 8-11, 15-20 en 1 Korinthe 15 vers 20-28 Heidelberger Catechismus zondag 48: Vraag: Wat betekent het om te bidden ‘Uw Koninkrijk…
Samenvatting Want Hij moet als Koning heersen, totdat Hij al de vijanden onder Zijn voeten zal gelegd hebben. De laatste vijand, die teniet gedaan wordt is de dood. 1 Korinthe…

Hart voor homo’s

4 februari 2018
Samenvatting Want er zijn ontmanden die uit de moederschoot zo geboren zijn; en er zijn ontmanden die door de mensen ontmand zijn; en er zijn ontmanden die zichzelf ontmand hebben…

Onverstelbaar

12 februari 2017
Samenvatting: Thema van de preek: ‘Onvoorstelbaar!' Drie gedachten -           in de geboorte -           in de bijbel -           in de hemel Van een ingepakt cadeau weet je niet wat het is.…

Categorieën