Samenvatting Verkondiging n.a.v. Galaten 5 vers 22  De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. met als thema: Liefde - meer dan…

Een andere trooster

29 mei 2022
Samenvatting 'Een andere Trooster' is de erfenis van de Heere Jezus. Hij schenkt het ons na Zijn hemelvaart. In de laatste maaltijd heeft Jezus met Zijn discipelen gesproken over Zijn…

Een doorgaand proces

24 februari 2019
Samenvatting Johannes gaat op een vertrouwelijke manier met zijn lezers (de gemeente van Efeze, maar ook u/jou) in gesprek: ‘lieve kinderen’. Mooi hoe liefdevol hij refereert naar de geloofsband die…

Categorieën