Welkom in de strijd!

10 april 2022
Samenvatting De woorden “welkom in de strijd” worden vaak gebruikt bij de een belijdenisdienst. Deze woorden komen regelrecht uit de Bijbel, want Paulus zegt dit tegen Timotheus. Timotheus mocht in…

De Godsvrucht

7 juli 2019
Samenvatting 1. De betekenis Godsvrucht is vrucht van God. Als God de Zoon en de Geest niet had gegeven dan waren we er niet meer. We mogen nu zingen `Want…

Categorieën