Samenvatting: Preeksamenvatting middagdienst zondag 20 november 2022, Maranathakerk Rotterdam Zuid   Voorganger: ds. A.P. Davelaar te Rotterdam   Schriftlezing: Exodus 17: 8- 13   Thema van de preek:   Preek…

Exodus 2

7 maart 2021
Samenvatting Preek (intredepreek door ds. S.J. van der Vies) De Israëlieten zijn een slavenvolk geworden. God gaat een mens (Mozes) inzetten om het volk Israel te verlossen. Als God Mozes…

Exodus 28:2

17 januari 2021
Samenvatting Waarom staat een hoofdstuk zoals Exodus 28 in de bijbel? Er staat heel uitgebreid in deze versen beschreven hoe de hogepriester Aäron in die tijd eruit moesten zien. De…

Met God 2021 in

27 december 2020
Samenvatting We staan op het kruispunt tussen 2020 en 2021. In Exodus staat het volk Israël op een kruispunt. Het volk heeft geen invloed op deze keuze, deze ligt in…

Exodus 16:4

26 april 2020
Samenvatting Misschien herken je jezelf wel in de uitdrukking: ‘Vroeger was alles beter’. Zorgvolle omstandigheden kunnen ertoe leiden dat je de zegeningen van dit moment niet meer ziet en de…

Categorieën