Handelingen 11

6 augustus 2023
Samenvatting Preek   Jezus is de Heere   Bij Pinksteren kwamen veel mensen tot de belijdenis dat Jezus de Heere is (en dus dat de Romeinse keizer dat niet is).…
Samenvatting: J. Kommers:  Handelingen 17: 15-34   Veel studenten vooral uit Azië komen in Nederland studeren. In 50 a 60 na Christus stond Athene hoog aangeschreven. Daar moest je zijn als je…

Evangelie voor agnosten

29 augustus 2021
Samenvatting Hij wordt door velen gerespecteerd en vaak gevraagd in talkshows: Hans Wiegel. Toen hij eens werd bevraagd op zijn geloofsovertuiging, bekende hij agnost te zijn. Veel mensen denken zo:…

Categorieën