In gesprek met God (2)

27 februari 2022
Samenvatting Word je wel gezien en gehoord? Je voelt lang niet altijd dat je gehoord en gezien wordt. Hierdoor kun je er tegenop zien om te bidden. Men zegt weleens…

Wij erven koninkrijken

26 februari 2017
Samenvatting: Thema: Wij erven koninkrijken Drie gedachten: 1. onderdaan 2. erfgenaam 3. in vuur en vlam staan De woorden "zij die Hem liefhebben" komen vier keer voor in de Bijbel.…

Levenskruis en levenskroon

19 februari 2017
Samenvatting: 1. de beproevingen 2. de beloningen/bekroningen 3. de beminnaars Er waren eens 10 gelovigen in een land waarin het geloof verboden was. Ze werden alle tien ter dood veroordeeld.…

Categorieën