Eten van het zondoffer

29 april 2018
Samenvatting Want het is allerheiligst, en Hij heeft jullie dat gegeven, opdat jullie de ongerechtigheid van de gemeenschap zouden dragen, om daarover verzoening te doen voor het aangezicht van de…

Hart voor homo’s

4 februari 2018
Samenvatting Want er zijn ontmanden die uit de moederschoot zo geboren zijn; en er zijn ontmanden die door de mensen ontmand zijn; en er zijn ontmanden die zichzelf ontmand hebben…

De slag om het hart

17 september 2017
Samenvatting: Thema voor de verkondiging: ‘De slag om het hart’ Vanmiddag denken we vooral aan de jongeren, als gemeente denken en luisteren we mee. Secularisatie, een modern woord; wereldgelijkvormigheid en…
Samenvatting: Thema: ‘Verantwoordelijkheid en oprechtheid’ n.a.v. de geschiedenis van Ananias en Saffira Samenvatting Een bekende, verschrikkelijke geschiedenis van Ananias en Saffira; ze liegen, bedriegen en geven niet alles. Dat moeten…

Categorieën