10 september 2017

Christus is alles

Predikant:
Bijbeltekst: Kolossenzen 3:8-15

Samenvatting:

1 in de hemel
2 in de bijbel
3 voor mensen
4 voor mij

Een collega vroeg heb je ook oudere mensen die het allemaal niet meer geloven. Een zuster had vrede bij het sterven, na afloop van de begrafenis zegt een gemeentlid: volgens mij is het grote onzin wat je zit te vertellen. Ik geloof het niet meer... Dat schoot bij mij naar binnen. Is het onzin waar we mee bezig zijn? Is het poppenkast – we houden het in stand. We lezen het formulier. “Overvloedig..”, maar je kijkt maar wat voor je uit – waar zijn we mee bezig. Je zult dat maar op je nek hebben.. en je moet een boek lezen over Genesis 1, en dan moet je preken. Heere U hebt het ingesteld. Maar wat betekent het nu voor mij. De Rabbijn zegt: Jezus was een Jood, maar meer niet. De evangelieën zijn propaganda tegen het farizeïsme. Moslims: Jezus is en profeet. Meer niet. Mijn bevindelijke collega; Christus is de meest verborgen persoon. Zo kwam ik bij de tekst. Wie is de Heere Jezus voor jou? Alles, zegt Paulus. Dan heb je toch wel een passie voor die Persoon.
Het lijkt wel een liefdesverklaring. Als je verliefd bent: Ze is alles voor me. Wat beteken ik voor jou? Hoe belangrijk is de Heere Jezus voor me.
Er is een nieuwe wereld, met een nieuw soort mensen. En voor al die nieuwe mensen geldt: Christus is alles. Als jij daar nu al bij hoort. Dan is alleen Heere Jezus alles. In allen, nl alle gelovingen.
U bracht ons samen. U maakt ons een en wij eren en aanbidden u. Er is een klik, bijeen.. v12: dan wordt het ook gezien, bekleed u met de karaktertrekken van de Heere Jezus. Je gaat op hem lijken en Zijn Beeld vertonen.
Dit vers is een diamant.

1
Laten we weer zicht krijgen op Hem, weg van het “onzin, en ik geloof het niet meer”. Hij is alles voor de Vader. Voor de wereld geschapen was, toen was God er en de Zoon, Hij was bij God en Hij was God. Hij was een troetelkind in de vaderschoot. Spelend voor Zijn aangezicht. Die ene roos tussen al die distels zag God Hem op aarde. Deze is mijn geliefde Zoon, luister naar Hem. Enthousiast over Zijn Zoon. De Engelen: Heilig, heilig.. God vaart voor het oog met gejuich omhoog. De koning kwam weer thuis. De heiligen rond de troon – u bent het waard om te ontvangen... Ze zien Jezus. Daar is Hij alles.

2
Lees de Bijbel van Genesis tot Openbaring door, er zit een man in de Schrift, je ziet Zijn contouren in het Oude Testament en je ziet Hem wandelen in het NT. Zelfs de maten van de tempel wijzen naar zijn werk.. Het offer en de feesten wijzen op Hem.
Het manna uit de hemel, het water uit de rots. De verhoogde slang, hout in het bittere water. 4 evangelieën, wat Hij zei en deed, wie Hij was. Handelingen – Hij wordt verkondigd aan de heidenen. De brieven, de verheerlijkte Christus in de gemeenten, en openbaring: hij komt terug. Een Bijbel zonder Jezus is een heelal zonder zon. 66 boeken in de Bijbel. 66 ramen, groot en klein waardoor ik Christus kan zien.

3
Hij is niet alles voor alle mensen. Voor de strijdende kerk op aarde. Of je een beginnende gelovige bent – als ik daar aan terug denk, dan weet ik dat het geen onzin was. Bevestigde, geoefende gelovige, Jezus leven van mijn leven. En ook voor missende gelovigen, je zegt toch: geef mij Jezus of ik sterf. Al leef ik er straal overheen, ik mis Hem toch. Er zitten ook mensen hier die nog niet Hem kennen en dus nog een ongelovig, ten diepste. Ik zeg toch tegen jou: ook voor jou, bij Deze moet je zijn, mag je komen en daar vind je het. Ben je bang voor de toekomende toorn, angst voor de hel, dat kan. Hij verlost,.Voel je je onrein, Hij maakt je wit. Voel je je ver weg? Hij is gekomen om je nabij God te brengen.
Hoe heb je waarde in Hem leren zien? Je leeft, netjes, zondig, grof, buitenkant en je wordt aan jezelf ontdekt. Toen dat licht ging schijnen, zag ik pas hoe zondig ik was. En ik maar poetsen, ik viel steeds weer terug.
Dat U nou gekomen bent en dat Uw bloed al mijn zonden weg heeft gedaan. En dat U nu alles heeft volbracht. Toen kwam er een zangtijd in je leven.
En toen? Toen heb ik het van harte meegezongen. En nu? Christus is alles niet alleen in je rechtvaardigmaking maar ook in je heiligmaking! Want je valt op je snufferd zeg... De bruid klimt op, leunend op haar Liefste. Hij is niet alleen mijn Verlosser, maar mijn almachtige vriend die me niet teleur stelt. Een professor wordt teleurgesteld in Zijn boeken, maar in Hem niet.
Elke dag weer opnieuw heb ik U nodig. Ook morgen en overmorgen. Uw almacht anders val ik om. Als het leven je Christus is, dan is sterven winst. Als ik door dat dal heen ben, staat Hij daar te wachten. Dan mag ik bij Hem zijn en zingen. Wordt u al een beetje warm? Bij mij kwam het terug. Hij geeft alles, Hij doet alles.
In de sacramenten is Hij alles. Een doop zonder Christus is als een font zonder water. Tafel zonder brood en wijn.

4
Die vraag moet u voor uzelf proberen te beantwoorden. U zit aan de tafel, misschien ook uw kinderen, dat is een geweldige zegen. Wie ben ik voor jou? Wat beteken ik voor jou? Vraag het eens aan je man of vrouw, wat betekent de Heere Jezus voor ons samen? Praat je daar wel eens over? Je gaat aan, praat over kerk, preek. Maar de binnenkant van je hart?
Er zijn vier antwoorden op: niets, iets, veel of alles.
-Niets: Dat is toch erg, niets nodig... en je stuurt Hem door naar de buren. Je hebt dan geen zaligmaker nodig, omdat je nog geen zondebesef hebt. Geen gedaante en geen heerlijkheid heeft Hij voor jou, ik moet hier zitten van mijn ouders, maar Hij betekent niks. Dan zijn de Vader en de engelen en je bekeerde voorgeslacht niet met je eens​.
Stel je voor dat je daar bent, waar die orkanen waren en aardbeving, een schuilplaats heb je nodig als je in gevaar bent. De oordelen van God komen op jou af. Dan moet je het nog maar eens zeggen. Een borg heb je nodig en Advokaat als je alleen voor de rechtstoel moet verschijnen, dan ga je verloren voor eeuwig. Zonder de Heere Jezus kun je de hel niet ontlopen, dat is de serieuze boodschap van de Bijbel.

-iets: Ja, wel wat. De eerste christenen leefden dagelijks met Hem. Iets is een beetje waar, – dus lauw. Andere dingen zijn veel belangrijker. Jezus heeft niet prio #1. De Vader is het niet met je eens.
-veel. Dan kom je in de buurt. Klinkt wel goed, maar toch, ten diepste, in de liefde is alles of niets, Hoe kan je zeggen, ik vertrouw je voor 90% of ik houd van je met 95% van mijn hart, daar neemt de geliefde geen genoegen mee.
-alles, wie durft dat te zeggen? Gerijpte christenen. Je hebt kinderen en vader en moeders in de Heere Jezus. Christus voor en Christus na. Over Hem spreken en zingen, dat willen ze.
Als je ver bent, dan praat je niet slecht over jezelf, maar je praat helemaal niet meer over jezelf. Mijn ego is niet meer opgeblazen, maar opgevuld. Met een Ander. De liefde van de Heere heeft mij eigen liefde verslonden.
Hoe word je dat? Waar ik minder word, daar kan Hij groter worden. Er zijn twee lijnen. De Heere Jezus was eerst niets, en ik alles, maar dan wordt Hij iets en ik minder, maar nog wel veel. Dan wordt Hij veel voor je en ik nog wel iets. En dan wordt Christus alles en ik niets. Hij een tien en laten we het over mij maar niet hebben. Hij 100% en ik de grootste van de zondaars, die barmhartigheid van God heeft gekregen.

Ds Jac van Dijk zat in een live uitzending van de EO. Wat betekent Christus voor u: maar graag heel kort, want we zitten vlak voor de klok van vier uur. “Alles” en de reporter zei: dank u dominee, korter kan het niet.

Categorieën