26 december 2021

Daar ga je van stralen!

Predikant:
Bijbeltekst: Lukas 2:9
Dienstsoort:

Samenvatting

Onze cultuur is vol van ‘stralen’ en ‘shinen’. Het zou goed zijn voor je zelfbewustzijn. Misschien verwacht je het niet, maar God wil dat ook. Hij wil dat je vrolijk wordt, zodat het van je afstraalt. Hij is er namelijk op uit dat de schepping jubelt en juicht, dat alles vrolijk wordt, zoals het ooit was in het begin. Nu is de blijdschap vaak weg in het leven, maar God zal het opnieuw scheppen en vindt daar Zijn blijdschap in. We zien daar een begin van met het Kerstfeest.

Vaak is gedacht dat de herders in de velden van Efratha mensen waren van laag allooi. Of dat het juist vrome mensen waren in dienst van de tempel. Toch mogen we aannemen dat het een normaal, deugdzaam beroep was. Is dat niet herkenbaar? We zijn ‘doodgewone’ mensen met soms aspecten die vroom zijn of juist van laag allooi. Bij zulke mensen komt God voorbij.

‘En zie…’: dat vraagt om je volle aandacht! Want er gebeurt iets wat ongedacht is. God maakt het grote geschenk bekend dat Hij heeft gegeven. Hij kan zijn boodschap kwijt aan de mensen die op dat moment ‘toevallig’ wakker waren, de nachtploeg van herders. Toch is het Gods zoekende en verkiezende liefde, omdat de herders er zelf niet om gevraagd hadden. Ook nu jij hier in de kerk bent of luistert, is dat te toevallig om toevallig te zijn. Je bent verkoren om nu Gods boodschap te horen, het valt je toe!

‘…een engel van de Heere’. De herders hebben het gelijk door: dit komt van de hemel. Misschien herken je het wel, altijd als God voorbij komt in een woord uit de Bijbel, weet je je gezien en gezocht door de hemel. Ongezocht en ongedacht komt Hij, de Levende, zo dichtbij in je eigen leven.  Dit typeert God: Hij komt voorbij in het kleine en laat je positief overrompelt achter.

‘en de heerlijkheid van de Heere omscheen hen’. Zonder dat de herders ernaar op zoek waren, worden ze zomaar in het licht gezet. Ook nu kunnen wij ineens de volheid van de aanwezigheid van de Heere ervaren. Daarbij laat Hij zich nergens door tegenhouden. God zij dank wacht Hij niet af totdat wij er klaar voor zijn. Hij dient zich aan en biedt Zijn liefde aan. Ook toen Christus stierf, had niemand het door en was het onooglijk. Maar toen Hij zijn laatste adem uitblies, scheurde het voorhangsel en kwam de heerlijkheid van de Heere uit de verborgenheid aan het licht. Ook de crimineel die tegelijk met Jezus gekruisigd werd, zag het, bad en mocht zo Gods heerlijkheid ingaan. Word je daar ook niet vrolijk van?

‘zij vreesden met grote vrees’. Als een engel en Gods heerlijkheid verschijnt, kun je ontzettend schrikken, omdat alles opeens open en in het licht ligt. Dan voel je je naakt en nietig voor God vanwege alles wat niet kan bestaan samen met Zijn brandende liefde. Dan raak je het zelfbedrog voorbij. Gelukkig, daar middenin: ‘Vreest niet, vrede voor jou’.

Kerst is dat het licht van Christus doordringt tot in het diepst van je hart. Maar het heeft ook een gevolg! Het licht straalt namelijk van de herders af, ze zingen een nieuw lied. We gaan de liefde van God reflecteren. Dan wordt je genadig en gul naar je omgeving.

Categorieën