12 maart 2023

daar wordt je een ander mens van

Predikant:
Bijbeltekst: johannes 3:1-16
Dienstsoort:

Samenvatting:

Schriftlezing uit het Nieuwe Testament: Johannes 3 vers 1-16

 

Geboren worden uit water en Geest, daar wordt je een ander mens van; het thema van vanmorgen.

Nicodemus is zwaar onder de indruk van Jezus; U bent afkomstig van God, zegt hij. Hij is er ondersteboven van en alle controle is hij kwijt, hij weet niet wat hij meemaakt met Jeshua van Nazareth. De evangeliën zijn waarheid; te controleren zeggen Johannes en Lukas. Je kijkt je ogen uit, Jezus is Gods Zoon. Hij is uit op ons hart en zoekt het goede voor ons. God zelf kwam onder ons, Jezus staat ook voor u en jou en steekt Zijn hand uit vol heil en heling. Daarom mogen we Jezus ook het woord geven in ons leven.

 

De collega’s van Nicodemus wilden Jezus kruisigen, maar zelf weet hij dat dat niet juist is. Hij wil alleen nog meer weten. Later is hij ook bij de begrafenis. Deze leider houdt zijn hoofd erbij, leeft niet alleen bij zijn eigen gelijk.

Laat in de avond komt hij bij Jezus, het is al wat koeler en rustiger. We kennen niet het hele gesprek, maar wel de hoofdlijnen. Uit wat Jezus zegt weten we dat het gaat over het komen in het koninkrijk van God. Dat was ook de taak van Nicodemus, de mensen leren over dat koninkrijk. Hoe kijk jij daaraan, Nicodemus? Dan volgt een statemen van Jezust: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien. Heel anders dan wat de farizeeër leerde: niet opwerken tot, regels volgen, 613 extra geboden volgen; dan werd je wel een echte burger van Gods koninkrijk. Maar dat is niet waar, zegt Jezus, zo kan je niet ingaan in de hemel. Nicodemus zei tegen Hem: Hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Hij kan toch niet voor de tweede keer in de buik van zijn moeder ingaan en geboren worden. Het lijkt of Jezus belachelijk wordt gemaakt. Ik zeg u: Als iemand niet geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan.6Wat uit het vlees geboren is, is vlees; en wat uit de Geest geboren is, is geest.

Het water staat voor reiniging, de Geest moet je inwinnen voor Gods genade. Dat is nodig; omdat we van onszelf God en onze naaste als onszelf niet liefhebben. We zijn vaak een beetje gelovig, maar de liefde voor God zat niet vanzelf in ons. Van nature is God sinds de zondeval de tegenpartij. En de vijand houd je het liefst van je lijf af of je probeert om hem te vriend te houden. Nicodemus deed het laatste; hij wilde bij God in de gunst blijven, uit angst dat hij anders niet in het koninkrijk van God zou komen. Maar hij wilde zijn eigen vroomheid niet opgeven, wilde zich niet verliezen in Gods liefde. Wat uit het vlees geboren is, is vlees; en wat uit de Geest geboren is, is geest.

Mensen kunnen dat niet van elkaar afdwingen, die overgave aan de geest van God. Het is het werk van de Vader. En als dat gebeurt, raak je in de war. Je eigengereide houding moet verdwijnen, je zakt door je eigen bodem heen en het water blijft over. Dat gebeurde ook met Pinksteren toen alle mensen gedoopt werden toen de geest over hen gekomen was. God gaf daarom Zijn Zoon, tot redding voor ons, stierf Jezus aan het kruis. Daar bad Hij voor ons tot Zijn Vader. Onze kinderen gaan niet vanzelf naar Jezus, maar de belofte is er al, Gods genade is erover uitgegoten. En dan ga je als ouders ervoor bidden. We zijn geboren om eeuwig te leven in het Koninkrijk van God. Bidt om de geboorte uit water en Geest, zicht op het heil van Hem Die stierf aan het kruis, ook voor jou en je kind. Amen.

 

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

 

 

Categorieën