10 oktober 2021

dankend verlangen naar meer

Predikant:
Bijbeltekst: Efeze 1:15-23
Dienstsoort:

Samenvatting

Preeksamenvatting Maranathakerk – Zondag 10 oktober 2021

Voorganger: ds. P.J. Visser

Schriftlezing: Efeze 1:15-23

Thema: Dankend verlangen naar meer inzicht

Samenvatting:

Wat is het toch mooi om te zingen van genade! Zo zet ook Paulus in in Efeze 1. God is de eerste geweest, ook in mijn leven. Hij heeft ons zo’n grote liefde gegeven dat we kinderen van God mogen zijn. Dat is toch iets om vrolijk van te worden! Gods daden zijn zo groot, maar het gaat nog verder. De Geest van God komt in ons wonen als we ons aan God overgeven, in één beweging (vers 13). Zijn we ons daar wel van bewust: Gods Geest in mij? Als voorschot op de erfenis die wacht: dat hemel en aarde zullen worden samengevoegd. Nu lijkt de hemel soms heel ver weg, al laat de hemel Zich wel met de aarde in. Hij komt met de liefde van Zijn hart en hoe prachtig is het als je daarvoor door de knieën gaat. Als het daarvan nog niet gekomen is, dan kan dat vandaag nog. Dan krijg je genade en Zijn geest erbij als handgeld voor onderweg. Om mij in het spoor te houden én om nog meer van God te leren kennen. Wil je dat eigenlijk wel of ben je tevreden met wat je nu weet van God? Paulus verlangt ernaar dat de gemeente van Efeze meer van Christus leert kennen. Hij bidt om verlichte ogen van het verstand, zodat we zicht krijgen op wat we in Jezus mogen ontvangen. Hij spreekt over het verstánd; het gaat erom dat je het helder hebt, niet dat je het ook altijd voelt.

  1. Zicht op het verhaal van God

In de dood en opstanding van Christus werd er verzoening bereid. Er kwam alles overtreffende kracht aan het licht. Jezus bereidde voor ons verlossing, daar waar wij gevangen zitten in de greep van de machten van deze wereld. Die machten die wij zelf op de troon hebben geholpen. Maar in Jezus is de wissel omgezet en gaat Zijn Koninkrijk door! En Hij heeft de machten de wacht aangezegd, ze zullen te gronde gaan en dat van Jezus zal overwinnen!

  1. Gods verhaal tegenover de verhalen van de wereld

Dat verhaal van God gebeurt te midden van al die andere verhalen, ideeën en ideologieën. Voor Paulus was dat toen de machtspolitiek van Rome met de Pax Romana, de multiculturele samenleving waarbij iedereen zijn eigen gang kon gaan. Zo is het vandaag nog steeds. Er zijn nog steeds machthebbers die het voor het zeggen hebben. Het nieuwe toverwoord bij ons is ‘globalisering’: met z’n allen een betere wereld creëren. Maar dat gebeurt allemaal los van God.

  1. Wat is nu het ware verhaal?

Het kan soms zo onwerkelijk voelen. Dat wat we hier in de kerk doen en geloven staat zo ver van de samenleving af. Daarom is dat gebed van Paulus zo nodig. Zonder verlichte ogen van het verstand glipt het je op een dag zomaar door de vingers. Al die machten van de wereld gaan op een dag voorbij. Maar dat van Jezus, die stille overmacht, dat gaat door.

  1. Er is alle reden om bij het verhaal van Jezus te leven

Er is alle reden om het Hem voor het zeggen te geven. Dat Koninkrijk van Hem gaat echt door. Er worden er ook vandaag weer honderden voor ingewonnen. Je hoeft je voor dat verhaal echt niet te schamen, want dat verhaal van Hem heeft toekomst! Hoe blijf je bij dit geheim? Niek Tramper schrijft in zijn boekje ‘Onrustig is ons hart’: Als je altijd haast hebt, kun je niet aandachtig worden, loopt je ziel en je leven leeg. Moeder Teresa, die de liefde van Christus leefde, zei ooit: ‘Mensen willen van alles. Maar wat ze allereerst nodig hebben is stilte, want de vrucht van stilte is gebed. En de vrucht van gebed is geloof. En de vrucht van geloof is liefde en de vrucht van de liefde die maakt rijkt.’

Moeder Teresa had verlichte ogen van het verstand, zij zag wat er in Christus toe doet. En zij deed het.

 

Categorieën