22 mei 2022

De Apocalyps in apocalyptische tijden

Bijbeltekst: Openbaringen 5: 1-5
Dienstsoort:

Samenvatting

Vooral in de psalmen komt het woord ‘welgelukzalig’ voor, een woord dat ook een opwekking betekent.

 

Pas was ik op bezoek bij de J(eugd)O(p)Z(older), een fijne en mooie avond. De jongeren schreven drie dingen op die ze van God wilden hebben. Sommigen schreven er zelfs meer op. Het gesprek erover ging steeds beter en het werd opener. Ik was best verrast; jullie verlangden meer van God dan je zelf soms beseft. Fijn, dat jullie er ook om bidden. God is een Bron van alle goed waar je terecht kunt.

Het woord welgelukzalig kwam toe ook ineens ter sprake; het betekent driedubbel gelukkig, goed: wel-geluk-zalig! De Bijbel begint ook zo bij Adam en Eva. Zij mochten leven in het vertrouwen van God, ze kregen de zorg voor de schepping en hadden talenten. Toen kwam er een kink in de kabel. God wilde nog Zijn liefde kwijt, maar de mens wilde het alleen doen.

Ook bij ons gebeurt dat. Je kan ziek zijn, een ongeluk krijgen of je ongelukkig voelen en dan gaat God naar de achtergrond. Dat zalige van God verplaatsen we naar later. Je hebt geen zin in Hem. De bijbel noemt dat dwaas; je lijkt rijk, maar die rijkdom is niet in God.

Mozes zingt: welgelukzalig, jullie Israël, een volk door de Heere uitgekozen. Wie is als jullie? De kerk lijkt soms een zielig zootje, maar is dat zeker niet!

Wat is er tegen een God die al je tranen wil drogen? Kies heden, zegt de Heere! Het wordt niet opgelegd of afgedwongen door Abba; Hij is geen tiran. Denk aan de gelijkenis van de verloren zoon, hij ging weg maar zijn vader bleef van hem houden en hij was welkom.

 

We-geluk-zalig:

Wel = goed. Dat komt uit de Thora en het betekent dat het weer goed wordt tussen God en je hart. Hij is en blijft je liefdevolle Vader, Die er van het begin is, je wil vergeven en jou Zijn hand rijkt. God geeft je ook berouw/ eerlijkheid over de zonden. We mogen leven uit het allermooiste en bidden om vergeving. Het woord ‘wel’ heeft ook te maken met ‘goede wegen gaan’. Gods geboden verzieken ons leven niet, maar sturen ons.

Geluk = motivatie (voor school, je leven van God-gekregen, werken met je talenten). God is erbij in ons alledaagse leven dat we mogen leven in Zijn Koninkrijk. Dan wordt het geluk ons toegeworpen, zegt de Heere. Hij helpt ons ook om te gaan met problemen en emoties. En we mogen ook om hulp vragen in de kerk.

Zalig = eigenlijk de optelsom van het voorgaande. God zal onze tranen drogen. Alles zal goed en gelukkig worden; dat maakt ons stil. Zalig is het doel van God met ons, er zal niets meer aan schorten. Moeilijk in te denken, wel iets om van te dromen. Als je Hem toebehoort ben je er, zegt Paulus.

Zaligheid is Gods doel met ons. Weet jij een goede reden om die af te wijzen?

Categorieën