22 januari 2023

De eerste jaren van Jezus

Predikant:
Bijbeltekst: Lukas 2:21-24, 39-40, Romeinen 15:8-13
Dienstsoort:

Samenvatting

21En toen acht dagen vervuld waren, en men het Kind besnijden moest, werd Hem de naam Jezus gegeven, die genoemd was door de engel voordat Hij in de moederschoot ontvangen was. 22En toen de dagen van haar reiniging volgens de wet van Mozes vervuld waren, brachten zij Hem naar Jeruzalem om Hem de Heere voor te stellen 23– zoals geschreven staat  in de wet van de Heere: al wat mannelijk is dat de moederschoot opent, zal heilig voor de Heere genoemd worden – 24en om een offer te brengen volgens wat gezegd is in de wet van de Heere,  een paar tortelduiven of twee jonge duiven.

39En toen zij alles volbracht hadden wat er volgens de wet van de Heere gedaan moest worden, keerden zij terug naar Galilea, naar hun stad Nazareth. 40En het Kind groeide op en Het werd gesterkt in de geest en vervuld met wijsheid, en de genade van God was op Hem.

Thema: De eerste jaren van Jezus

Jezus wordt opgenomen in Gods verbond, Hij wordt besteden op de achtste dag, de dag die alle dagen te boven gaat, een dag buiten de tijd, verbonden met de eeuwigheid. Het geheim van de doop van vandaag is ermee verbonden. Jezus kwam uit de eeuwigheid in de tijd en werd zo weer verbonden met de eeuwigheid. Het mes werd erin gezet, een beetje bloed als teken dat je mocht leven. Jeshua kreeg Zijn naam, toen was de geboorte voltooid. De naam van jouw kind wordt verbonden met Gods Naam, de bestemming van onze Schepper. Geregistreerd bij God. Ik ben je Schepper en Formeerder, Ik heb je bij je naam genoemd, jouw kind is van Mij.

Bij Jezus was het wel apart, het klopte eigenlijk niet, Hij was niet als iedereen. Het heilige dat uit Maria geboren is, daar hoefde het mes niet in, maar het gebeurde toch. Jezus werd tot zonde gemaakt, zei Paulus. Later werd dat ook zichtbaar in de kruisiging. Ontroerend, net als het doopwater over jouw kleine kind. Wij worden uit het duister in het licht getrokken, Jezus kwam uit het licht in onze duisternis. Dat is de liefde van God. Verblijd je over dit heil! Ik hoop dat we allemaal helemaal uit dat geheim mogen leven.

Jozef gaf Jezus Zijn naam, accepteerde op het moment van de besnijdenis dit Kind. Hij nam er de volle verantwoordelijkheid voor.

Het is de veertigste dag.  Het zijn de dagen van de reiniging. De moeder mag weer deelnemen aan de gang naar de tempel. Jozef en Maria brachten een armenoffer; Jezus koos hier zelf voor om in dit gezin geboren te worden. Zo laat God zien dat Hij de minste niet over het hoofd ziet of buitensluit. Jezus werd ook gewijd aan God op deze dag. Met elkaar gaan Jozef, Maria en Jezus naar de tempel, de wijding wordt niet zomaar afgekocht met vijf sjekel, hier gebeurd wat was voorzegd, het moest zo gaan. Simeon bevestigt dat, hij zingt over het Licht voor de volken, het heil voor Israël. Jouw kind mag een erfgenaam zijn in de heerschappij van Jezus. Wat ga jij als ouder doen? De wereld wacht niet op ouders en kinderen die leven als kinderen van God, uit Zijn genade. Breng je kind naar boven, ga ervoor, bid erom. Heb je kind zo lief! Gods Geest in jouw kind, levend vanuit Zijn genade.

Jezus was een gewoon Kind, Hij nam toe in wijsheid, moest leren als iedereen. En het Kind groeide op en Het werd gesterkt in de geest en vervuld met wijsheid, en de genade van God was op Hem. Het gaat niet alleen om bidden om ditjes en datjes, God is geen manusje-van-alles. Hij ging dood aan de liefde voor Zijn kinderen, bid om Zijn Geest voor jouw kind, Je Kind mag wijzer worden van zijn, haar Vader in de hemel. Ga niet voor minder dan wat in de doop is gezegd. Ga voor de volle erfenis, de rijkdom in Christus. Leef voor, geef door!

Onze kinderen zijn geen Jezus, maar ook Hij had de Geest nodig. God heeft ook ons Zijn Geest beloofd. We mogen kind-aan huis zijn bij God. En als je er niet voor in bent, dan zegt Jezus: Ik ruil met jou, geef maar aan mij wat jij bent, dan krijg jij Mijn zegen. Dat is genade. Jezus ziet graag dat je naar Hem luistert, met Hem leeft en wandelt in Zijn licht.

 

Verwerkingspunten

  1. Probeer met eigen woorden de inhoud en belofte van de doop te verwoorden.
  2. Op welke wijze leef jij daaruit en geef jij dat een plek in je opvoeding

Categorieën