26 juni 2022

De eindoverwinning

Predikant:
Bijbeltekst: openbaring 19:1-16,20 openbaring 20:1-10
Dienstsoort:

Samenvatting:

Preeksamenvatting middagdienst zondag 26 juni 222, Maranathakerk Rotterdam Zuid

 

Voorganger: ds. J. Schaap te Rotterdam

 

Schriftlezingen:

Openbaring 19: 1- 16, 20

Openbaring 20: 1- 10

 

Tekst voor de verkondiging:

 

Thema van de preek: De eindoverwinning

 

Preek

 

De kronieken van Narnia gaan over sprekende dieren, waarvan de leeuw Aslan de koning is. Een aap vindt een ezelsvacht en geeft die aan de ezel, zodat deze als koning gezien wordt. Er gaan allerlei dingen mis. Uiteindelijk grijpt de echte koning, de leeuw Aslan, in en maakt hij alles weer goed. Dit verhaal is te vergelijken met wat er in openbaring 19 en 20 gebeurt.

 

Het woord openbaring betekent letterlijk “onthulling”. Er gaat telkens een gordijn open, waardoor we telkens weer iets nieuws zien. In de voorgaande hoofdstukken gaat het over het beest, de draak, de hoer Babylon, etcetera. God rekent af met Babylon, het bolwerk van verzet tegen God. Babylon is gevallen en het is uit met haar macht. Daarna wordt er afgerekend met het beest en de valse profeet. De duivel, de draak, blijft alleen nog over. De duivel wordt gegrepen, gebonden en in de poel van vuur en zwavel geworpen (Openbaring 20: 10). De duivel kreeg echter ook nog een keer de vrijheid om zijn macht te laten gelden.

 

In het boek Openbaring wordt veel gebruik gemaakt van symbolen en vergelijkingen. We moeten dus wel uitkijken om alles letterlijk te nemen. Het is wel het verhaal waarin God afrekent met het kwaad, want God laat niet los wat Zijn hand begon. Het is het grote verhaal van de overwinning van God en het Lam, waarin de gelovigen mogen delen. God houdt van Zijn wereld en van de mens. God maakt geen einde aan de wereld, maar Hij maakt alles nieuw. In het begin van de Bijbel gaat het over een tuin (het paradijs) waar de zonden in de wereld komen. In het boek openbaring worden we opgeroepen om God te loven. In Openbaring 19 staat twee keer het woord Halleluja. Jezus heeft het koningsschap al op zich genomen. De overwinning is al zeker. Jezus overwint niet met wapengekletter, maar met zijn eigen bloed (Openbaring 19: 13). Hij heeft Zijn leven gegeven uit liefde. Christus bloed is de sleutel van Zijn overwinning. Dit is het algemene verhaal

 

In het bijbelgedeelte wordt er gesproken over de hoer en de bruid. De gemeente van Christus wordt vergeleken met een bruid die altijd klaar staat voor de bruidegom. Het tegenbeeld van de bruid is de hoer. Dit is de tegenstelling tussen het nieuwe Jeruzalem en het verdorven Babylon. Babylon ziet er ogenschijnlijk mooi uit, maar het is vol onrecht en verzet tegen God. In het oude testament wilden de mensen los komen van God en bouwden ze de toren van Babel. Het weglopen Bij God vandaan wordt in de Bijbel vaak vergeleken met overspel. De hoer is is het beeld van de verleiding. In hoofdtuk 18: 13 vond er handel plaats in lichamen en zielen van mensen. Babylon is een gevaarlijke plek, daarom wil God dat we daar weggaan. Babylon is dus het tegenbeeld van Christus. Als christen zijn we geroepen op een lichtend licht en zoutend zout zijn in deze wereld. Er is echter een grens als deze wereld ons zo van God aftrekt, dat het tijd is om weg te gaan uit het kleverige spinnenweb van Babylon. Als de bruiloft van het lam is gekomen, maakt de vrouw zich gereed voor Hem (openbaring 19: 7). De goede daden van de gelovigen zijn als het fijne linnen van de bruid: de gerechtigheden van de heiligen (vers 8). Hoe dragen wij bij aan deze bruidsjurk voor Christus?

 

In het boek Openbaring wordt gesproken over een duizendjarig rijk. Dat gaat niet letterlijk over duizend jaar, maar wel over een lange periode. Over die periode staat in Openbaring 20: 4 dat er tronen staan die bedoeld zijn voor hen die een oordeel geven. De martelaren vanwege het geloof mogen met Christus regeren. Het is voor ons een raadsel dat de satan nog een keer vrij spel krijgt. De duivel mag dan nog zijn aanklachten en misleidingen laten gelden, totdat duidelijk is dat de gelovigen hier niet meer om Jezus wil verleid worden. In plaats van deze aanklager hebben wij een grote advocaat: Jezus Christus. Hij heeft overwonnen en zal overwinnen.

 

Amen.

 

 

 

 

 

 

 

Categorieën