18 november 2018

De gouden koets van Salomo

Predikant:
Bijbeltekst: Hooglied 3:9a
Dienstsoort:

Samenvatting

Thema: ‘de Gouden Koets van Salomo’
1. De Stoet (vs. 6)
2. De Koets (vs. 7-10)
3. De Koning (vs. 11)

Voor de kinderen: De Koets van Salomo is niet alleen een koninklijke koets (denk aan prinsjesdag), maar ook een bruidskoets (denk aan een trouwauto).
1. De stoet
Letterlijk gezien is Hooglied poëzie: het is het liefdesverhaal tussen een eenvoudig herderinnetje en een knappe rijke jongeman, koning Salomo. Voor de dag van de bruiloft haalt Salomo (de bruidegom) zijn bruid op met een bruiloftsstoet vol pracht en praal De stoet gaat door de gevaarlijke woestijn van Juda naar Jeruzalem. Wierook zorgt voor een heerlijke geur. 60 helden beschermen de stoet op de weg. Profetisch gezien heeft Hooglied een geestelijke betekenis: het gaat over de relatie tussen God (de bruidegom) en Israël (de bruid). Het heeft alles te maken met het Pascha: de verlossing van het volk uit de verdrukking, uit Egypte, door de woestijn naar naar de Sinai, waar het (huwelijks)verbond gesloten wordt, en vervolgens naar Kanaan. Bij de draagstoel kan gedacht worden aan de tabernakel en de ark die door de Levieten gedragen werd. De zuilen van rook zijn de wolk- en vuurkolom. De wierook verwijst naar het altaar.
Praktisch/persoonlijk gezien is Hooglied beeldtaal voor de omgang van de Heere Jezus (de meerdere Salomo) en de gelovige(n). Koning Jezus haalt de gemeente uit de woestijn van deze wereld op naar het hemelse Jeruzalem, waar de bruiloft van het Lam gevierd zal worden. De zuilen van rook is de leiding van God aan Zijn gemeente. De gemeente wordt omgeven door de lieflijke geur van het werk van Christus (= de mirre). Wierook is een beeld van de voorbede van de Heere Jezus voor Zijn gemeente.

2. De koets
De bruid gaat beschrijven hoe en waarmee ze wordt opgehaald. Maar eerst zegt ze: Zie! Ze wijst 3 keer van zichzelf af naar Salomo, koning Salomo en koning Salomo met de kroon. Zoals koning Salomo zijn bruid ging ophalen, zo verliet de Heere Jezus de hemel en daalde neer naar de aarde om de gemeente als bruid te werven.
Bij onraad is er de lijfwacht: de 60 helden van Israël die bescherming bieden. Het is een beeld van de engelen: de hemelse lijfwacht die Gods kinderen beschermen, maar ook de Heere Jezus Zelf hebben ondersteund. Ook kan gedacht worden aan Gods knechten, die de Heere Jezus in deze wereld hoog houden en dwalingen bestrijden.
De koets is een beeld van het Woord van God. De Heilige Geest rijdt de gemeente binnen op de wagen van het Woord. Terwijl u naar de preek luistert, stopt deze koets ook bij u, de Heere Jezus stapt uit en nodigt u uit om naast Hem te komen zitten en met Hem mee te gaan. Hoe bijzonder dat een schuldig mens dit mag doen! Elke zondag is er die uitgestoken hand van de Heere! Zalig ben je als je door geloof die wagen mag betreden!
De koets is gemaakt van duurzaam cederhout. Het wijst op de menselijke natuur van de Heere Jezus en op het kruishout.
De stijlen zijn van zilver: een beeld van de prijs van de verzoening. Kijkend door het raam naar buiten, wordt de bruid, de gemeente herinnerd aan verzoening door voldoening.
De vloer, het fundament, gemaakt van goud, representeert de Goddelijke heerlijkheid. De bruid, de kerk, mag de heerlijkheid van Gods genade zien en erin delen.
Met de zitting van rood purper, wordt het dak van de koets bedoeld, dat beschermt tegen de hitte van de woestijnzon. Het is een beeld van het zeer kostbare bloed van Christus dat beschermt tegen het oordeel van God.
Het binnenwerk, de kern, het hart van de koets is bekleed met liefde. Het is de liefde door de dochters van Jeruzalem, m.a.w. de liefdeblijken van de gelovigen voor de Heere. Hij waardeert deze liefde zo, dat het een plek krijgt in Zijn koninklijke koets.

3. De Koning
De bruid zegt: Zie! Koning Salomo met de kroon. Hij is op deze dag door zijn moeder Batseba gekroond. Je kunt ook denken aan ‘moeder’ Israël, die de Heere Jezus heeft ‘gekroond’ met een doornenkroon. Maar op de hemelvaartsdag heeft de Heere Jezus een kroon van eer en heerlijkheid gekregen van God Zijn Vader. Maar er zal een dag komen, waarop de Heere Jezus wederkomt om Zijn bruid te halen. De bruiloft van het Lam staat dan centraal! Hij verlangt ernaar, het zal de dag van de vreugde van Zijn hart zijn. Hij zal dan gekroond worden door het bekeerde Israël, dat Hem erkent en aanneemt. De Heere Jezus verlangt intens naar deze dag, om Zijn geheiligde bruid aan Zijn Vader voor te stellen. Want de relatie tussen de Heere Jezus en Zijn bruid is geen werkrelatie, maar een liefdesrelatie! In wat voor situatie u zich ook bevindt, zie op de Koning en Zijn kroon!
Wat een uitzicht, bruidsgemeente, eeuwig Hem ten eigendom! Kom Heere Jezus, kom!

Categorieën