27 augustus 2017

De Heere roept u/jou nu

Predikant:
Bijbeltekst: 1 Samuël 3

Samenvatting:

Tekst: 1 Sam. 3:1, 10, 11 en 21
Thema: De Heere roept u/jou nu
Gedachten:
-Samuel dient
-Samuel luistert
-De Heere blijft verschijnen

De scholen zijn weer begonnen, spannend! Nieuwe vragen komen op je af en een nieuwe periode in je leven begint. Hoe zal ik me staande houden? Samuel’s moeder Hanna was aanvankelijk kinderloos en had hierover veel verdriet. Ze ging ermee naar de tempel en legde deze zaak in voortdurend gebed voor aan God, in de verwachting dat de Heere kon helpen. Haar gebed werd verhoord ze beloofde dat dat haar kind voortaan aan de Heere en de samenleving gewijd zou zijn. Samuel groeide op in een gezin waar naast zijn vader en moeder o.a. Peninna, de andere vrouw van zijn vader woonde, die zijn moeder haar leven zuur maakte. Samuel wordt afgestaan aan de tempeldienst , waar werd geofferd aan de eeuwige God en door de offerdienst werd heengewezen naar het Lam God’s. Er waren echter grote misstanden bij de priesters, zonen van Eli. Hem ontbrak het aan daadkracht om hiertegen op te treden, “hij keek ze niet eens zuur aan.” Deinen ook wij mee met de geest van deze wereld? Wordt het Woord Gods nog uitgelegd met de zegen en vloek? Samuel diende in die tijd ondanks alles de Heere, met het morgen-, middag-, en avondoffer. Een voorbeeld! Is het geloof in onze tijd schaars geworden, is er sprake van Godsverduistering en wie of wat is hiervan de reden? O.a. de autonomie van de moderne mens, het niet meer accepteren van gezag en afsluiting voor het Woord van God. Toch is Hij uiteindelijk altijd bezig om de mens het goede aan te bieden, Hij laat niet af. Dit geeft hoop voor jonge mensen, God gaat door! Wij dienen namelijk de God van Israel, op deze wereld dienen we niet allen dezelfde God. Samuel diende God maar kende Zij stem nog niet. Toen sprak God en bleef staan bij Samuel en hem werd een visioen geopenbaard. Hij ontvangt een oordeelsboodschap over Eli’s huis en Israel, wat ook uitkomt. Het loopt uit op Ikabod, waar is God? De oren zullen tuiten! Zie ook onze tijd met terreuraanslagen. Ik hoop dat je oren gaan tuiten va de boodschap van Gods liefde, het kruis van Zijn Zoon. Het oordeel is gegaan over Zijn Zoon, op Golgotha. Het doel is dat een ieder kijkt naar Jezus Christus. God trekt in Zijn tijd van openbaring nog jongeren, Hij blijft verschijnen! Het oordeel wordt niet het einde, Samuel wordt iedere keer ingeschakeld tbv. Israel. Zo ook nu, de God van Israel trekt Zijn volk uit alle landen naar Jerusalem. Als ook Israel Hem aanneemt zal de hele wereld wakkergeschud worden en heel Israel zal zalig worden!
Ik ben God en niemand anders, amen.

Categorieën