18 maart 2018

De Herder en zijn Schapen

Bijbeltekst: Mattheüs 26:30-31
Dienstsoort:

Samenvatting

Tekst: Mattheus 26: 31 en 32

Samenvatting:
De supporters zien hun favoriet een goede wedstrijd boksen. Richting het einde van de wedstrijd draait de strijd. Het wordt minder en minder en zijn supporters beginnen weg te lopen. Het desastreuse einde willen ze niet meemaken. Zo zitten mensen in elkaar, eerst zetten ze je op een voetstuk en daarna halen ze je er af.
Zo lopen de volgelingen van Jezus weg aan het einde van Zijn leven. Maar hier gaat het wel om leven en dood. We kunnen geen toeschouwer blijven. We moeten kiezen tussen licht en duisternis. Dat merkten de discipelen ook. Het Evangelie is niet vrijblijvend, maar vraagt om bekering.
Het was een bijzondere avond geweest voor de discipelen. Vlak hiervoor hadden ze de Paasmaaltijd gegeten. Judas verdween plotseling en later verwees Jezus in de tekenen van brood en wijn naar Zijn lijden en sterven. Ze hadden de lofzang gezongen, Psalm 113 tot en met 118. In Psalm 116 zongen ze over de dood en Gods hand die verlossing gaf. In Psalm 117 zongen ze: Zijn goedheid is in nood en dood, voor ons Zijn volk oneindig groot. Nu wordt dit snel praktijk.
Onderweg naar Gethsemane zegt Jezus dat ze zich aan Hem zullen ergeren. Het woord dat daar gebruikt wordt is: skandalon. Dat verwijst naar een rotsblok dat los slaat van een berg. Zo’n blok kan een obstructie vormen. Jezus wordt zo’n blokkade. Hij wordt een val en een opstanding van velen, zoals Simeon had voorzegt. Maar wie had gedacht dat de discipelen degenen zouden zijn die zich aan Hem zouden ergeren. Soms kunnen we ons danig in onszelf vergissen.
Ergeren is last hebben van Jezus, dat is wegkijken als Jezus lijdt en vergeten wat Hij zegt. Bijvoorbeeld als je die Bijbel tegenkomt in je vakantietas na een heftig avondje uit. Of als je je altijd heel hard inzet voor de kerk, maar dan teleurgesteld raakt. Dan wil je afstand nemen van al die mensen in de kerk en de kerkdienst. Of wanneer gezondheids of financiële problemen over je heen komen, en je verbitterd raakt. Je bent van binnen stilletjes boos op God. Je had nooit gedacht dat jou dat zou overkomen. Dan staan we plotseling naast de discipelen.
Jezus geeft aan dat Hij gaat lijden. Dat kan ons ontroeren als een toeschouwer. Het komt pas echt naar binnen als we beseffen dat Hij voor ons lijdt. We zouden liever de Heere een beetje helpen en onszelf verlossen. We willen graag steeds meer voor de Heere betekenen en blij worden van je geestelijke stappen; maar dan loop je met een klap tegen Jezus aan. Hij zegt dat je wederom geboren moet worden. Je moet leren te leven van genade. Nemen wij dan ook aanstoot aan Hem?
De Herder wordt geslagen en de schapen slaan op de vlucht. Daarmee verwijst Jezus naar de profetie van Zacharia. De herder van Israël was in het Oude Testament de koning. Het voorbeeld van een koning wordt gevolgd, zowel in goed als in kwaad. De grote en goede Herder is de Heere zelf. De stem van deze Herder is onweerstaanbaar.
Zacharia moest het oordeel uitzeggen over Jeruzalem en Juda. Toch was er ook hoop, want een deel zou worden aangenomen. Je kon schoongewassen worden in een bron die God opende. Er was hoop, want de Messias zou als Gods metgezel alle dingen nieuw maken. Dat zou vannacht gaan gebeuren; God gaat de Herder slaan.
Hoewel Hij enkel goed heeft gedaan, wordt Hij tot zonde gemaakt. Hij sterft in het oordeel van God. Je kan schoongewassen in de geopende bron. Zijn bloed wordt namelijk vergoten voor alle zonden, zoals Hij zei bij het laatste Avondmaal. Dit is de vreemde, maar heerlijke weg om het goed te krijgen tussen God en mens. De schapen worden gered doordat God de Herder treft.
De schapen gaan dwalen. Zo dwaalden de discipelen voor hun roeping in Galilea. Nu de Herder verdwijnt vallen ze weer terug in dat oude patroon. Is dat inderdaad niet het moeilijkst in het geloof? Om te leren leven van Gods genade alleen en jezelf te erkennen als een wegloper. Als we ons niet aan Gods Zoon overgeven, komt het zwaard dat Hem trof ook naar ons toe.
De schapen vluchten weg, maar de Herder houdt hen vast in Zijn hart. Hij moet door de dood heen en daarna wil Hij ze in Galilea ontmoeten. Hij is sterker dan de dood. Hij zoekt schapen die Hem kwijt waren weer op. In Galilea, waar het begon, begint het opnieuw.
Is Jezus voor u een blok op de weg of een rots van behoud? Als je Hem volgt kun je zingen: Leer mij, O Heer, uw lijden recht betrachten, In deze zee verzinken mijn gedachten: o liefde die, om zondaars te bevrijden, zo zwaar moest lijden.

 

Categorieën