28 oktober 2018

De Here regeert

Bijbeltekst: 1 Samuel 16: 1
Dienstsoort:

Samenvatting

Tekst: 1 Samuel 16: 1

De Heere regeert

De Heere regeert. Hij is de hoogste Majesteit, de hoogste Koning. Maar wat merken we daarvan? Deze week was in het nieuws dat niet eens de helft van de Nederlanders zich religieus noemt. In de harten van veel Nederlanders regeert het vrije denken. We denken dat we alles moeten kunnen zeggen en doen: “ik wil”. Als iedereen kan doen wat hij of zij wil, denken we dat we gelukkig zijn. De eigen vrijheid heeft echter altijd consequenties voor anderen; denk aan het milieu en de vluchtelingen. Toch houdt God de aarde in stand: “het schoon gebouw onwankelbaar in stand” (psalm 93). Wij zien dit door Gods weg in de geschiedenis, dat is in het boek Samuel duidelijk te zien.
Het boek Samuel gaat over Samuel, de ark van het verbod, Saul en David. Samuel betekent “naam van God”. In het boek Samuel gaat het om de naam en de eer van God. Koning Saul eerde God op zijn eigen manier. Zo heeft de Heere dat niet bedoeld. We mogen hieraan denken als we bezig zijn met hoe we kerk zijn: is dat zoals wij het willen, of zoals God het wil?
Door de ongehoorzaamheid van Saul wordt zijn koningschap afgenomen en aan een ander gegeven. De Heere richt Zijn blik niet meer op Saul, maar op de toekomst. Daarom wil God dat Samuel niet meer rouwt over koning Saul. God heeft een betere toekomst in het vooruitzicht. God regeert en zal alles rechtzetten. Ook wij moeten kijken naar de toekomst en ons richten op God, ook al lijkt alles in deze wereld mis te gaan. Wij mogen vertrouwen op God die de hele wereldgeschiedenis in Zijn hand heeft. God zegt: Ik ben trouw en maak Mijn beloften waar. Hij heeft macht over de hemel en de aarde.
Samuel krijgt de opdracht om naar Bethlehem te gaan, om een nieuwe koning te zalven. In Genesis 49 heeft Jacob geprofeteerd over zijn 12 zonen. Over Benjamin wordt gezegd: “een verscheurende wolf: ’s morgen verscheurt hij zijn prooi, ’s avonds deelt hij zijn buit uit”. Over Juda wordt gezegd: “jij bent het” en de “scepter zal van u niet wijken”. Juda zal regeren over de andere stammen. Deze beloften gaan dus in vervulling, omdat God trouw is. God heeft ons bij de doop beloofd dat Hij je Vader zal zijn en je zonden zal vergeven. Ga met deze beloften naar God toe en vraag Hem deze beloften waar te maken. Zijn genade is genoeg voor iedereen in de wereld. God was trouw en is nog steeds trouw.
God is aan het werk: “Ik zend u”. De ene keer is het werk van God zichtbaar, de andere keer is het verborgen. David werd in het geheim tot koning gezalfd. Samuel gebruikte hier een hoorn voor: een teken van bescherming en overwinning. De hoorn breekt niet zomaar. Saul werd echter met een breekbare kruik gezalfd.
Wat is onze toekomst? Koning Saul eiste alles voor zichzelf op, maar van hem werd het koningschap afgenomen. David was de vredevorst en werd gezegend.
Wie is onze koning: de vorst der duisternis of de Heere Jezus? Als we zelf aan het roer van ons leven willen staan, dan strijden we tegen de Heere en zullen we verliezen. Bij Saul kwam het oordeel al in zijn leven. Als wij God met ons hele hart willen dienen, zal God voor ons zorgen.
Christus is de Gezalfde. Boven Zijn kruis stond “de Koning der Joden”. Wij mogen met onze zonden tot Hem komen. Hij zal alles dragen door Zijn hand. Jezus is de grote Davidszoon. We mogen met Zacharias zingen:
“Lof zij de God van Israel
De Heere die aan Zijn erfvolk dacht
En door Zijn liefderijk bestel
Verlossing heeft teweeggebracht
Een hoorn des heils heeft opgericht
’t Geen Davids huis was toegezegd”
Amen.

 

Categorieën