11 november 2018

De jas die bij u/jou past!?

Predikant:
Bijbeltekst: Handelingen 7:54-8:4
Dienstsoort:

Samenvatting

Handelingen 7 vers 58b : ‘en de getuigen legden hun kleren af aan de voeten van een jongeman, die Saulus heette’
Lukas 23 vers 34b: En ze verdeelden Zijn kleren en wierpen het lot.
2 Timotheüs 4 vers 13a: Breng, wanneer u komt, de reismantel mee die ik in Troas bij Karpus achtergelaten heb.

Gisteren was de Dag van de Mantelzorg. Veel Nederlanders hebben een taak, soms zelfs een dagtaak in de zorg voor de naaste. De naam mantelzorger komt uit de tijd van Noach, toen twee zonen hun vader bedekten met een mantel.

De jas die bij u/ jou past?!
Een ander seizoen; andere kleding. Onderwerp voor discussie: je wilt niet ouderwets zijn, wel verzorgd eruit zien. We moeten onze tempel van de Heilige Geest met zorg kleden, staat in de Bijbel. Vandaag kijken we in onze teksten ook naar kleding.

In Jeruzalem zijn velen op de been; een ‘misdadiger’ moet worden gestenigd buiten de stad. De bestrafte (Stefanus) heeft Jezus’ gepredikt en een kledingactie voor de armen gehouden. Vandaag de dag zijn er velen van wie de vrijheid van godsdienst wordt ingeperkt en bestraft. Wij stenigen niet meer met stenen, maar vaak met woorden.
De kroongetuige gooit de eerste steen naar het hart van de misdadiger. Daarna volgen de anderen met hun stenen. Het was zwaar werk, de mantels gaan ervoor uit. Maar zomaar achterlaten, dat niet. En daarom past een buitenlandse student, Saulus van Tarsen, op de jassen. Stefanus, nog zo jong, een veelbelovende prediker, moet zwijgen. Saulus is het daar helemaal mee eens. Hij gooit geen stenen, maar zat wel fout. Stefanus zwijgt terwijl de stenen hem raken. Maar hij straalt van de mantelzorg van God.
Kijken wij weg, zwijgen wij als christen? Hoe spreken wij over Jezus? Wat doet het geloof met u/jou?

We zijn weer buiten Jeruzalem, nu voor een kruisiging. Soldaten verdelen de kleding van de veroordeelden. De mantel van de Middelste is uit een stuk geweven, ondeelbaar dus. Daarom verloten ze de jas van Iemand- uit- een - stuk. De mantel van Zijn liefde die alles hoopt en bedekt.

Een man zit om zijn geloof in de gevangenis in Rome. Binnenkort wordt hij gedood in de arena. Maar hij straalt; hij zal verlost worden en bij God mogen zijn. Zijn naam: Paulus, de Saulus uit het eerste deel van de preek. Hij is radicaal bekeerd op weg naar Damascus. Het heeft zijn jas van vervolging uitgedaan en de mantel van Gods liefde omgeslagen.
Samen met Lucas, de schrijver van het evangelie en Handelingen, zijn vriend, heeft hij rondgereisd. Jezus en Stefanus zeiden: Heere, reken hun deze zonden niet toe. Lukas heeft daar vast met Paulus over gesproken.
Paulus schrijft een mooie belijdenis aan Timotheus. In het laatste vers gaat het over de reismantel; die in Troas is blijven liggen. Het was misschien een bijzondere jas die Paulus gekregen had. Of de herinneringen aan het leven in die jas waren belangrijk, of hoe het begon met een mantel. Zou Paulus erin begraven willen worden?

De Heilige Geest help je om eraan te wennen om te leven met je Beschermer. Je leert om oog te krijgen voorde Ander en anderen.
Welke mantel hoort bij jou? De mantel van de liefde van God heeft zoveel kracht: hij verandert je. Past deze jas bij u/ jou?

 

Categorieën