2 januari 2022

De kinderjaren van Jezus

Predikant:
Bijbeltekst: Lukas 2: 40a
Dienstsoort:

Samenvatting

In een biografie lees je altijd wat terug van de kinderjaren. Dat is logisch; de kinderjaren zijn vaak het meest van invloed op ons latere leven. Lukas is de enige evangelist die wat over de kinderjaren van Jezus schrijft. Het enige wat we over Zijn jeugdjaren lezen, is dat Hij naar de tempel gaat. Jezus’ jeugd was heel gewoon. Aan niks is te zien dat Hij de Zoon van God is. Lukas gebruikt drie verschillende woorden in de grondtekst die wij niet zo herkennen in onze taal; zuigeling, kind onder de twaalf en kind op weg naar de volwassenheid. Het Kind groeide op. God zorgt er voor dat Jezus groeit. God zorgt zo ook voor onze eigen lichamelijke noden en zorgen.

Jezus moest alle facetten van de ontwikkeling door. Jezus kwam voor keuzes en verleidingen te staan waar jij nu ook voor staat. Wat heeft de duivel ook juist aan dit Kind getrokken. Jezus moest ook leren om zelfstandig te worden. Als ouders mag je alle zorgen die je hebt om je kind(eren) voor Hem neerleggen. Jezus heeft ook ‘gewoon’ gewerkt, waarschijnlijk in het timmerbedrijf van Jozef. Met alle zorgen rond je werk mag je ook tot Hem gaan, Hij begrijpt ze. Jeugdzonden kunnen een grote rol spelen. Wie van ons heeft er vanmiddag ook last van? Vlucht er mee tot de Heere Jezus. Bij Hem is er vergeving voor al die jeugdzonden, omdat Hij onze jeugdjaren over heeft gedaan. Hij heeft ze met Zijn  onschuld bedekt.

Jezus groeide lichamelijk met het oog op Golgotha. Dat is bizar: Hij groeit op om het vloekhout aan te gaan. Voor de offerdienst moest het lam smetteloos en volkomen zijn. Zo groeide het Kind ook op, om als een lam toe te groeien naar het kruis. Om zo in Zijn lichaam uw en mijn zonden te kunnen dragen. Onze eigen lichaamsgroei is bedoeld om volwassen te worden, om iets te betekenen, iets te worden. Je groeit toe naar een plek in de maatschappij. Jezus’ groei was van kribbe tot kruis niet gefocust op Hemzelf. Jezus’ lichaamsgroei stond ten dienste van anderen, ten eerste Zijn Vader maar daarna komen wij. Zijn lichaamsgroei staat ten dienst van u, jou en mij. Daartoe zette de Heere Jezus Zijn lichaam beschikbaar. Is Jezus’ lichamelijke groei voor u bestemd? Jezus groeide lichamelijk zodat u kunt groeien in Hem. Om in Zijn lichaam onze zonden te kunnen dragen. Stellen wij ons lichaam ook in dienst van Gods Koninkrijk? Neem mijn leven laat het Heer, toegewijd zijn aan uw eer! Amen.

Categorieën